Inlägg av Anders Ahlgren

Christer Gruhs, ny i tankesmedjans styrelse presenterar sig

Journalistik, sport och lokalrevy har präglat mitt liv sedan tidiga år. Min yrkesbana inleddes som 15-åring vid Falu Kurirens dåvarande lokalredaktion i Dala-Floda. Efter tre år, 1966, ”inkallades” jag till huvudredaktionen i Falun som reporter. Efter något år blev jag arbetsledare för arbetskamrater som alla var äldre och mer rutinerade än jag var. 1977 gick […]

Ny styrelse utsedd + idéer till kommande seminarier

Ny styrelse Under fliken “Om oss” hittar du hur tankesmedjans styrelse ser ut efter att vi genomförs föreningsstämman i april. Du är välkommen att spela in nya idéer till styrelsens ledamöter om kommande aktiviteter. Deras e-postadresser hittar du också här. Idéer för kommande seminarier o krönikor På grund av rådande läge har vi valt att […]

Planerade öppna seminarier framflyttade

På grund av rådande läge väljer också vi att flytta fram planerade öppna seminarier. Vi återkommer vid ett senare tillfälle med information om nya datum. Däremot ligger ambitionen och inriktningen kvar. Så här tänker vi oss de kommande öppna seminarierna: Dalarnas självbilder – och utmaningar! I samarbete med Dalarnas museum gör vi ett kvällsseminarium om […]

Framflyttat – öppet seminarium om Dalarnas självbilder och utmaningar

    Tankar till grund för öppet seminarium om Dalarnas självbilder och utmaningar! Bakgrunden och ingångarna till frågan om vad som utgör en regions och en enskild platsidentitet varierar med den som belyser saken. I det här sammanhanget vill Tankesmedjan Dalarnas Framtid, i samarbete med Dalarnas museum, få tillstånd ett samtal om hur självbilderna i […]

Gör klimatsmart tågresande tidsmart och pålitligt

Skall fler välja klimatsmart tågresande måste det också bli tidsmart och pålitiligt! Då är det väl rimligt att rikta följande frågor till ansvariga:
Vad gör Tåg i Bergslagen för att anpassa tågtiderna så att de passar med anslutningarna till SJ i Gävle, Borlänge och Västerås?
Vad gör Trafikverket för att korta resetiderna mellan Dalarna och Stockholm?
Vad gör politikerna för att korta restiderna mellan Dalarna och Stockholm?

Våga ifrågasätta vetenskapliga rapporter

I en tid då fler och fler röster, där Greta Thunberg har en av de starkaste, höjs för att vi måste ha vetenskapliga belägg för våra beslut och att vi ska ”lyssna på forskarna”, kommer det att bli viktigare och viktigare att kunna se igenom sådant som presenteras som vetenskaplig forskning.