Inlägg av Anders Ahlgren

Inför tisdagens tankesmedja – läs DT Debatt: Politiker, drabbas inte av beslutsvånda – satsa på Dalarnas infrastruktur

Anders Hansson, ordförande för Tankesmedjan Dalarnas Framtid riktar inför tisdagens öppna digitala seminarium, krav på insatser under resterande två åren av mandatperioden från Dalarnas riksdagsledamöter. Insatser som skall bidra till Dalarnas utveckling. Läs mer nedan eller på DT.se. Tisdagen den 15 september klockan 18.30 har Tankesmedjan Dalarnas Framtid ett digitalt seminarium. Rubriken är Halvtid i […]

Christer Gruhs, ny i tankesmedjans styrelse presenterar sig

Journalistik, sport och lokalrevy har präglat mitt liv sedan tidiga år. Min yrkesbana inleddes som 15-åring vid Falu Kurirens dåvarande lokalredaktion i Dala-Floda. Efter tre år, 1966, ”inkallades” jag till huvudredaktionen i Falun som reporter. Efter något år blev jag arbetsledare för arbetskamrater som alla var äldre och mer rutinerade än jag var. 1977 gick […]

Ny styrelse utsedd + idéer till kommande seminarier

Ny styrelse Under fliken ”Om oss” hittar du hur tankesmedjans styrelse ser ut efter att vi genomförs föreningsstämman i april. Du är välkommen att spela in nya idéer till styrelsens ledamöter om kommande aktiviteter. Deras e-postadresser hittar du också här. Idéer för kommande seminarier o krönikor På grund av rådande läge har vi valt att […]

Planerade öppna seminarier framflyttade

På grund av rådande läge väljer också vi att flytta fram planerade öppna seminarier. Vi återkommer vid ett senare tillfälle med information om nya datum. Däremot ligger ambitionen och inriktningen kvar. Så här tänker vi oss de kommande öppna seminarierna: Dalarnas självbilder – och utmaningar! I samarbete med Dalarnas museum gör vi ett kvällsseminarium om […]

Framflyttat – öppet seminarium om Dalarnas självbilder och utmaningar

    Tankar till grund för öppet seminarium om Dalarnas självbilder och utmaningar! Bakgrunden och ingångarna till frågan om vad som utgör en regions och en enskild platsidentitet varierar med den som belyser saken. I det här sammanhanget vill Tankesmedjan Dalarnas Framtid, i samarbete med Dalarnas museum, få tillstånd ett samtal om hur självbilderna i […]

Handen på hjärtat – vet du hur din kropp mår?

Äntligen får alla 50-åringar chansen att göra en hälsokontroll när Region Dalarna bjuder in till hälsosamtal. Det är något som många andra regioner redan gör och som visat sig ge stora resultat för hälsan. Om man jämför kan det uppskattas att ca 600 liv kan räddas i Dalarna.

Satsa på lokal polis och distansutbildning

Permanent lokal polisnärvaro
Nu ökar antalet poliser i Dalarna, vilket borde märkas genom att den lokala närvaron blir mer permanent. Det är inget orimligt krav att det skall finnas minst en lokalt placerad polis per 5000 invånare i varje kommun i vårt län.

Dalapolitiker måste våga visa EU-vinsterna

Nu är det viktigt att dalapolitikerna kliver fram och tydliggör vilka vinster som EU innebär för Dalarna. EU-samarbetet är inte perfekt men det medför tillräckligt många vinster för Dalarna att värna och förstärka.