Handen på hjärtat – vet du hur din kropp mår?

Äntligen får alla 50-åringar chansen att göra en hälsokontroll när Region Dalarna bjuder in till hälsosamtal. Det är något som många andra regioner redan gör och som visat sig ge stora resultat för hälsan. Om man jämför kan det uppskattas att ca 600 liv kan räddas i  Dalarna.

Allt började i Norsjö…. En av världens största och mest uthålliga satsningar på att förebygga hjärt–kärlsjukdomar pågår i Västerbotten. Det hela började för över 30 år sedan i den lilla inlandskommunen Norsjö.

I början av 1980-talet publicerades en studie som visade att de regionala variationerna i hjärt–kärldödlighet i Sverige var mycket stora. Högst hjärt–kärldödlighet i landet hade Västerbotten – 40 procent högre än Halland, den region som låg lägst. Satsningen i Norsjö bestod av två delar. Den ena var en hälsoundersökning på vårdcentralen, dit alla kommunens invånare kallas det år de fyller 40, 50 respektive 60 år.

Förutom hälsoundersökningarna innehöll satsningen i Norsjö också en annan viktig del: folkbildning. Det gällde att mobilisera alla krafter i kommunen – från handlare och idrottsföreningar till kyrkor och studieförbund – för att sprida folkhälsobudskapen. Räknar man ihop hur många hälsoundersökningar, med provtagning och samtal, som genomförts i Västerbotten sedan starten når man den höga siffran 165 000.

Västerbottens hälsoundersökningar har höga deltagarsiffror, men har de egentligen någon effekt på folkhälsan? I studien, som publicerades 2015 i BMJ Open, granskar forskarna utvecklingen under sjutton år, från 1990 till 2006. Det visade sig att dödligheten inom målgruppen för hälsoundersökningarna, alltså alla västerbottningar som fyllde 40, 50 eller 60 år under perioden, var nästan 10 procent lägre än dödligheten hos motsvarande
åldersgrupper i hela Sverige. När forskarna sedan plockade ut bara dem som deltagit i hälsoundersökningarna, och inte hela målgruppen, blev siffrorna ännu tydligare. Deltagarnas dödlighet i förtid var cirka 34 procent lägre än hos motsvarande grupper i hela Sverige. Annorlunda uttryckt hade hälsoundersökningarna under denna tid räddat 587 personer från att dö i förtid.

Enligt forskarna har invånarna i Västerbotten vunnit cirka 3 500 levnadsår under perioden. Justerat för hälsorelaterad livskvalitet, det vill säga år som inte levts med full hälsa, rör det sig om 2 900 extra år jämfört med om man inte hade genomfört hälsoundersökningarna.

Sedan flera år toppar också Västerbotten, Mind-indexet bäst psykisk hälsa i Sverige. I Mind-rapporten från 2014 intervjuas flera experter, som anser att hälsoundersökningarna är en del av förklaringen. Hälsosamtalen handlar i många fall väldigt lite om kolesterol och blodtryck. De handlar om livet. För en del människor betyder samtalen att de hittar en väg till något positivt.

I Habo i Region Jönköpings län började man också med hälsosamtal i mitten av 1980-talet. Bland de 652 som då deltog, var dödligheten 25 år senare 43 procent lägre jämfört med motsvarande åldersgrupp i övriga Sverige.

I senaste rapporten från Folkhälsomyndigheten så skattar både Dalarnas kvinnor och män sin hälsa under genomsnittet i riket. Fetman i länet är över genomsnittet och när det gäller insjuknande i hjärtinfarkter har vi landets sämsta resultatet för kvinnor och näst sämst för män. Vi har utmaningar i länet för att nå en bättre hälsa.

I Dalarna är vi ca 15 000 fler invånare än i Västerbotten, så om vi räknar om siffrorna lite grovt så kanske vi kan ”rädda” 600 liv om vi inför hälsosamtal till samma åldersgrupper som de har i Västerbotten. Vi har också ett starkt föreningsliv med ideella krafter som bidrar med kultur, idrott och samhörighet som är så viktigt för livskvalitet och hälsan. Så förutsättningar finns för att må ännu bättre i Dalarna!

Så frågan är om du som är 50 år vågar tacka nej när inbjudan till hälsosamtal kommer senare i år?