Om GDPR och cookies

På webben
Vi hanterar inga personuppgifter på vår webb. Däremot om du deltar på våra seminarier så kan det förekomma att du finns med på någon bild som vi själva eller något mediaföretag tagit och som vi lägger ut på webben.
I och med att du accepterar våra inställningar när du första gången går in på vår webb har du också lämnat ett godkännande till vår hantering enlighet ovan.

Vid medlemskap
Du kan söka medlemskap i tankesmedjan via en länk på startsidan. När ditt medlemskap beviljats och börjar gälla så har du också lämnat ett godkännande till vår hantering enlighet med GDPR. Därmed samtycker du till att vi får behandla och använda de uppgifter du lämnat i samband med din ansökan om medlemskap i syfte att administrera ditt medlemskap. Dina uppgifter lämnas inte vidare utanför tankesmedjans interna organisation.