Vindkraftsfrågan i hetluften

FALUN. ”Varför möter vindkraften så kompakt motstånd” – det var den intressanta rubriken för debatten som tankesmedjan Dalarnas Framtid inbjöd till vid ett öppet seminarium i Falun (22 november). Tack varde relevanta debattörer och en kunnig debattledning hade de 40-talet åhörarna ingen anledning att ångra besöket hos tankesmedjans möte – den här gången förlagt till Lugnetgymnasiet i Falun.

Men det vore en överdrift påstå att åhörarna fick ett tydligt svar på frågeställningen om människors tveksamhet till vindkraftssatsningen. Att vindkraften är ett viktigt inslag som bidrag till framtidens energiförsörjning, kunde debattörerna enas om, men skiljelinjen blev tydlig när det kom till frågan om omfattningen.

Det blev oenighet både om hur många vindkraftsverk/parker som bör få uppföras och hur höga anläggningarna borde tillåtas bli. Dessutom framfördes kritik mot att många planer för områden för nya vindkraftsparker kommit som en överraskning för berörda byar/områden. Anders Wiklund från gruppen ”Nej till vindkraft på Galmsjömyran, ett område på gränsen mellan Falu och Sandvikens kommuner, bidrog med stark kritik mot hur ärendet forcerats och vållat både oro och kritik över bybornas brist på inflytande.

Å andra sidan kunde Leif Källman från Svärdsjö, engagerad i fördelningen av bygdepengen Svärdsjöområdet, ge en positiv effekt av vindkraftsutbyggnad, nämligen att bygden tillförts medel till olika lokala satsningar efter bidrag från bygdepengen. Tack vare dessa pengar har mycket rustats och stöttat lokala intressen, menade han.

Huvudfrågan den här kvällen blev dock inte hur mycket pengar som kan tillföras bygder som ”drabbas” av vindkraftssatsningar. Både exploatörer, skogsbolag, enskilda markägare och bybor som berörs av vindkraftsplaner efterlyser en tydligare och seriösare planläggning. Flera debattörer, bland dem Erik Westholm, professor em. Sveriges lantbruksuniversitet, framhöll vikten av att redan de översiktsplaner som tas fram måste peka ut områden som är skyddsvärda och som därför inte ska komma i fråga för en större vindparkssatsning.

Debattens huvudrubrik om varför vindkraften möter ett så kompakt motstånd, fick inget entydigt svar, mer än att många människor känner sig överkörda av beslut de inte kunnat påverka. Så debatten om vilka energislag som ska förena politiker, företag och andra medborgare kring framtidens energiutveckling lär fortsätta i olika fora och förmodligen med olika svar.

Christer Gruhs

I debatten, utöver Erik Westholm, Anders Wiklund och Leif Källman, deltog också Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna, Sofia Berg, vd för Bergvik Skog Öst AB och Jenny Drugge, politiker i Falun.

Debattledare var Rosa Güclü Hedin, riksdagsledamot och Anders Ahlgren, Tankesmedjan Dalarnas Framtid.