Satsa på lokal polis och distansutbildning

Det råder en bred politisk enighet om behovet av fler poliser i hela Sverige. Många talar om 10 000 fler poliser, men i regeringens målsättning handlar det om 10 000 polisanställda, varav cirka 6 000 polisutbildade. Övriga är civilanställda, som kan utföra visst utredningsarbete och bemanna olika stödfunktioner.
I det sammanhanget är det viktigt med nytänkande för att lösa polisutmaningarna i Dalarna.

Det är också en utmaning att klara målet med 6000 fler poliser. Det finns många sökanden till polishögskolorna, men alltför få når upp till kraven på både teoretiska och fysiska färdigheter.
I vårens antagning står ungefär en tredjedel av utbildningsplatserna tomma.
I den nyligen genomförda polisreformen var ett av huvudmålen att få till en mer lokalt förankrad polis i yttre tjänst. Patrullerande poliser är synliga och trygghetsskapande. De har en brottspreventiv effekt.

Lokal polis
Det målet är långt ifrån att uppnås på det sätt som regering och riksdag önskat. Och ännu längre ifrån vad kommunal- och regionpolitiker uppfattat som målet med polisreformen.
Stiftelsen Tryggare Sverige – med den kände doktorn i kriminologi, före detta polisen Magnus Lindgren i spetsen – har bedömt att det behövs minst en lokalt placerad polis per 5000 invånare i varje kommun.
Det är ett rimligt krav. Det skulle tillföra Dalarna ett 50-tal nya lokalpoliser (det finns redan några få).
En del kommuner har anlitat så kallade kommunala ordningsvakter för att kompensera för en frånvarande polis i vissa centrummiljöer. Ordningsvakter med några veckors utbildning är inte detsamma som en polis. Men totalt gör de i Sverige omkring 800 ingripanden per dag och bidrar till ökad trygghet.

Distansutbildning
En polis genomgår 2,5 års utbildning.
Varför utbilda alla poliser efter en mall vid några få lärosäten i landet?
Om man genomför en ny polisiär yrkeskategori – Lokalpolis- kanske ett års grundutbildning är tillräckligt. ( I äldre tider var polisutbildningen 6 månader med möjlighet till förkovrande kurser längre fram i yrkeskarriären.)
En lokalpolisutbildning kan också genomföras på distans med koppling till någon av Polishögskolorna. Det har tidigare prövats i Ludvika. De erfarenheterna kan tas tillvara.
Det finns många lämpliga poliskandidater, som hunnit bilda familj och som inte anser sig kunna långpendla i flera år.

Permanent lokal polisnärvaro
Avvecklingen av den lokalt förankrade polisen i dess rätta bemärkelse började redan i samband med förstatligandet av polisen den 1 januari 1965.
I till exempel Hedemora fanns dessförinnan 14 poliser, inklusive landsfiskalen. Elva i Hedemora och tre i Långshyttan. Idag finns inte en enda och så ser det ut i flertalet dalakommuner.

Nu ökar antalet poliser i Dalarna, vilket borde märkas genom att den lokala närvaron blir mer permanent. Det är inget orimligt krav att det skall finnas minst en lokalt placerad polis per 5000 invånare i varje kommun i vårt län.