Tankesmedjans vindkraftsaktivitet inspirerar DT till två intressanta artiklar

DT följer upp tankesmedjans seminarium om vindkraften den 22 nov med två intressanta artiklar. Handlar dels om berättelse av paret Källberg som leder motståndet mot etablering av vindkraft vid Galmsjömyran. I den andra artikeln berättar Leif Källman i Svärdsjö om hur bygdepengen från byggda vindkraftverk bidragit till utveckling av bygdens föreningsliv. Varje år får man 200.000 kr som kan fördelas.

Läs DTs artikel om Galmsjömyran

 

Läs DTs artikel om bygdepengen i Svärdsjö