Halvtid i riksdagen – vad blir viktigast för Dalarna?