Krönikor

Ändras vår uppfattning om vad som är sant eller falskt, rätt eller fel?

Det händer då och då att vår kollektiva uppfattning om vad som är sant eller falskt, rätt eller fel, ändras. När så sker, sker det utan debatt och med sådan självklarhet att ingen ens bryr sig om att kommentera det. Det sker snabbt och i tysthet.

Handen på hjärtat – vet du hur din kropp mår?

Äntligen får alla 50-åringar chansen att göra en hälsokontroll när Region Dalarna bjuder in till hälsosamtal. Det är något som många andra regioner redan gör och som visat sig ge stora resultat för hälsan. Om man jämför kan det uppskattas att ca 600 liv kan räddas i Dalarna.

Satsa på lokal polis och distansutbildning

Permanent lokal polisnärvaro
Nu ökar antalet poliser i Dalarna, vilket borde märkas genom att den lokala närvaron blir mer permanent. Det är inget orimligt krav att det skall finnas minst en lokalt placerad polis per 5000 invånare i varje kommun i vårt län.

Dalapolitiker måste våga visa EU-vinsterna

Nu är det viktigt att dalapolitikerna kliver fram och tydliggör vilka vinster som EU innebär för Dalarna. EU-samarbetet är inte perfekt men det medför tillräckligt många vinster för Dalarna att värna och förstärka.

Gör klimatsmart tågresande tidsmart och pålitligt

Skall fler välja klimatsmart tågresande måste det också bli tidsmart och pålitiligt! Då är det väl rimligt att rikta följande frågor till ansvariga:
Vad gör Tåg i Bergslagen för att anpassa tågtiderna så att de passar med anslutningarna till SJ i Gävle, Borlänge och Västerås?
Vad gör Trafikverket för att korta resetiderna mellan Dalarna och Stockholm?
Vad gör politikerna för att korta restiderna mellan Dalarna och Stockholm?

Våga ifrågasätta vetenskapliga rapporter

I en tid då fler och fler röster, där Greta Thunberg har en av de starkaste, höjs för att vi måste ha vetenskapliga belägg för våra beslut och att vi ska ”lyssna på forskarna”, kommer det att bli viktigare och viktigare att kunna se igenom sådant som presenteras som vetenskaplig forskning.

Kan detta hända 2020? – En nyårshälsning från Smedjan

När vi närmar oss ett årsskifte är vi många som tänker på det år som gått.
Det gör naturligtvis jag också, men jag försöker också ägna en tanke åt vad vi i Dalarna kan förvänta oss av vår närmaste framtid.

För att få fler inspel än mina egna så har jag frågat några personer som är engagerade i samhällets utveckling och också medlemmar i Tankesmedjan Dalarnas Framtid.
Punkterna som ni kan läsa här är en sammanställning av våra gemensamma funderingar. En del är naturligtvis önsketänkande men mycket går att genomföra om viljan och engagemanget finns.
Önskar dig en spännande läsning. Har du fler punkter så är du välkommen att göra inspel på vår Facebook-sida

Visar Dalarnas kommuner tillräckligt engagemang för funktionsnedsatta?

Tisdagen den 3 december är den internationella funktionshinderdagen.
I Sverige präglas årsdagen av:
 Att det trots löften inte blivit lättare att leva med funktionshinder i Sverige och Dalarna, trots att många politiker hävdar motsatsen!
 Protester från funktionshinderrörelsen mot förslag av S och MP-regeringen, som har stöd av C och L.
 Det är lika svårt att få assistans enligt LSS, som det varit de senaste åren.
 Nästan hälften av Dalarnas kommuner har ingen eller dålig respekt för en riksomfattande kommunundersökning om tillgänglighet.

Är idrotten viktig?

När samhället står inför utmaningar så står även idrotten inför utmaningar!
Idrotten är en viktig del av välfärden, både det fysiska och psykiska välmåendet. Och inte minst vårt sociala liv. Utan idrotten och föreningslivet skulle Sverige och Dalarna vara betydligt fattigare. De
20 000 ledare som ideellt arbetar i Dalarna vecka efter vecka är guld värda. Det vet alla 163 000 medlemmar i de 914 idrottsföreningarna. Det är viktigt att hela tiden påminna alla politikerna om detta nu när det tas beslut om både nedskärningar och framtida budgetar i kommuner och i regionen.

Står Dalarna kvar på perrongen?

I våras kom det ett glädjande besked. Äntligen skulle det bli entimmes trafik på Dalabanan delen Mora – Borlänge. Ett efterlängtat besked.
Men för en tid sedan meddelade Region Dalarna att man skjuter upp utökningen och motiven till beslutet verkar vara oklara.
Behovet att pendla till jobb och studie ökar och då har järnvägen uppenbara fördelar. Det går att åka fort och bekvämt och med rätt utbyggnad har den hög kapacitet. Med trenden med sänkta hastigheter på våra vägar så blir den fördelen ännu tydligare.

Tala om silver – det här behöver vi berätta

I Dalarna finns en av världens mest moderna gruvor med flera metaller som behövs till ny miljöteknik. Om det var mer känt – vilka fler utvecklingsmöjligheter kunde vi då se? Och hur berättar vi det?
Kanske med historien om det lilla silversmycket…

Skogarna gör Dalarna till ett framtidslän

Skogsnäringen är den framtidsbransch som skapar förutsättningar för allt annat – för själva livets överlevnad på vår planet. FNs klimatpanel IPCC rapporterar att hållbart skogsbruk är en nyckel för att rädda klimatet.

Sätt Dalarna på kartan – reparera Sverigebilden

Ännu i dessa dagar har en förvånande stor del av världens invånare svårt att skilja på Sverige och Schweiz. Två länder någonstans där borta i Europa. Landet längst norr ut?
– Idrotten och Dalarna kan hjälpa till att reda ut begreppen!

Klarar Dalarnas kommuner förvandla kris till utveckling?

Kan också kommuner fila på ”affärsidén” och göra investeringar vid bättre valda tillfällen?

Rädda Dalarnas stadskärnor – Tänk om och bygg om i tid

Runt om i västvärlden rapporteras om butiker som måste läggas ner i spåren av framför allt
E-handelns utveckling.I USA och Kanada rapporteras om dramatiska tal på kort tid. 
I Sverige har butikskedjor som exempelvis  Åhlens, MQ och Lindex börjat stängningen i städernas centrum.