Inlägg av Anders Ahlgren

Gör klimatsmart tågresande tidsmart och pålitligt

Skall fler välja klimatsmart tågresande måste det också bli tidsmart och pålitiligt! Då är det väl rimligt att rikta följande frågor till ansvariga:
Vad gör Tåg i Bergslagen för att anpassa tågtiderna så att de passar med anslutningarna till SJ i Gävle, Borlänge och Västerås?
Vad gör Trafikverket för att korta resetiderna mellan Dalarna och Stockholm?
Vad gör politikerna för att korta restiderna mellan Dalarna och Stockholm?

Våga ifrågasätta vetenskapliga rapporter

I en tid då fler och fler röster, där Greta Thunberg har en av de starkaste, höjs för att vi måste ha vetenskapliga belägg för våra beslut och att vi ska ”lyssna på forskarna”, kommer det att bli viktigare och viktigare att kunna se igenom sådant som presenteras som vetenskaplig forskning.

Kan detta hända 2020? – En nyårshälsning från Smedjan

När vi närmar oss ett årsskifte är vi många som tänker på det år som gått.
Det gör naturligtvis jag också, men jag försöker också ägna en tanke åt vad vi i Dalarna kan förvänta oss av vår närmaste framtid.

För att få fler inspel än mina egna så har jag frågat några personer som är engagerade i samhällets utveckling och också medlemmar i Tankesmedjan Dalarnas Framtid.
Punkterna som ni kan läsa här är en sammanställning av våra gemensamma funderingar. En del är naturligtvis önsketänkande men mycket går att genomföra om viljan och engagemanget finns.
Önskar dig en spännande läsning. Har du fler punkter så är du välkommen att göra inspel på vår Facebook-sida

Tankesmedjan önskar God Jul

Tankesmedjan Dalarnas Framtid önska dig en God Jul. VI gör det med en av de mest kända beskrivningarna av tomtens bestyr denna helg. Varsågod, Tomten av Viktor Rydberg i hela dess glans. Midvinternattens köld är hård,stjärnorna gnistra och glimma.Alla sova i enslig gårddjupt under midnattstimma.Månen vandrar sin tysta ban,snön lyser vit på fur och gran,snön […]

Visar Dalarnas kommuner tillräckligt engagemang för funktionsnedsatta?

Tisdagen den 3 december är den internationella funktionshinderdagen.
I Sverige präglas årsdagen av:
 Att det trots löften inte blivit lättare att leva med funktionshinder i Sverige och Dalarna, trots att många politiker hävdar motsatsen!
 Protester från funktionshinderrörelsen mot förslag av S och MP-regeringen, som har stöd av C och L.
 Det är lika svårt att få assistans enligt LSS, som det varit de senaste åren.
 Nästan hälften av Dalarnas kommuner har ingen eller dålig respekt för en riksomfattande kommunundersökning om tillgänglighet.

Är idrotten viktig?

När samhället står inför utmaningar så står även idrotten inför utmaningar!
Idrotten är en viktig del av välfärden, både det fysiska och psykiska välmåendet. Och inte minst vårt sociala liv. Utan idrotten och föreningslivet skulle Sverige och Dalarna vara betydligt fattigare. De
20 000 ledare som ideellt arbetar i Dalarna vecka efter vecka är guld värda. Det vet alla 163 000 medlemmar i de 914 idrottsföreningarna. Det är viktigt att hela tiden påminna alla politikerna om detta nu när det tas beslut om både nedskärningar och framtida budgetar i kommuner och i regionen.

Står Dalarna kvar på perrongen?

I våras kom det ett glädjande besked. Äntligen skulle det bli entimmes trafik på Dalabanan delen Mora – Borlänge. Ett efterlängtat besked.
Men för en tid sedan meddelade Region Dalarna att man skjuter upp utökningen och motiven till beslutet verkar vara oklara.
Behovet att pendla till jobb och studie ökar och då har järnvägen uppenbara fördelar. Det går att åka fort och bekvämt och med rätt utbyggnad har den hög kapacitet. Med trenden med sänkta hastigheter på våra vägar så blir den fördelen ännu tydligare.

FRÅN gårdagens öppna seminarium “Har Dalarna för många kommuner?”

  Maria Strömqvist S och Peter Helander C – båda ingår i utredningen. Foto Bibbi Westhed De medverkande fr vänster: Gabriel Ehrling Perers, chefredaktör Avesta Tidning, Annette Riesbeck, ordf Dalarnas kommunförbund, Jan Bohman, KSO Borlänge kommun, Ulrika Liljeberg, KSO Leksand samt utredningens ledamöter Maria Strömqvist, Ludvika och Peter Helander, Mora. Foto Bibbi Westhed   “Har […]

Ska det bli några kommunsammanslagningar så får staten rita kartan

Den pågående samhällsutvecklingen leder till att skillnaderna mellan landets kommuner blir allt större. Särskilt stor är skillnaderna mellan våra tätbefolkade kommuner och våra glesbygdskommuner. Dessa skillnader syftar den så kallade kommunutredningen bland annat att råda bot på. Kopplat till arbetet med utredningen driver vi bland annat frågan om att statsbidragen i mindre utsträckning ska bli […]