Ny styrelse utsedd + idéer till kommande seminarier

Ny styrelse

Under fliken ”Om oss” hittar du hur tankesmedjans styrelse ser ut efter att vi genomförs föreningsstämman i april.
Du är välkommen att spela in nya idéer till styrelsens ledamöter om kommande aktiviteter. Deras e-postadresser hittar du också här.

Idéer för kommande seminarier o krönikor

På grund av rådande läge har vi valt att flytta fram planerade aktiviteter. Men vår ambition är att komma igång med krönikor och seminarier efter sommaren i förhoppning att samhället återgått till ett mer normal tillstånd. Senare återkommer vi med information om aktuella datum. Så här tänker vi oss de kommande öppna seminarierna:

Dalarnas självbilder – och utmaningar! I samarbete med Dalarnas museum gör vi ett kvällsseminarium om begreppet Dalaidentitet. Finns den, finns det flera, är bilden statisk, kan självbilden(erna) och föreställningarna utmanas – och i fall hur och varför?

Dalarnas kollektivtrafik, hur vill vi att den skall se ut?

Klimatfrågan, hur kan vi bidra och hur kommer Dalarna att påverkas?

Vad händer på arbetsmarknaden? Hur hanterar Dalarna frågan om brist på arbetskraft samtidigt som det i Coronas fotspår kanske finns många som inte har jobb.

Krisseminarium 2.0. Hur agerar Dalarna när vi fått lite distant till Coronapandemin?