Dalapolitiker måste våga visa EU-vinsterna

Nu är det viktigt att dalapolitikerna kliver fram och tydliggör vilka vinster som EU innebär för Dalarna.
Här är en förklaring varför…

Det har snart gått åtta månader sedan EU-valet 2019. I Dalarna hamnade valdeltagandet glädjande nog på 53,11 procent.
En ökning med 4,95 procent jämfört med EU-valet 2014. Sedan 2004 års bottennotering på 34,9 procent har valdeltagande i Dalarna ökat stadigt.

Historiskt har dalfolket varit mer negativt inställda till EU än övriga delar av landet.
I folkomröstningen 1994 sa sex av tio nej till att Sverige skulle gå med i EU. I Älvdalen röstade nästan 80 procent nej till ett medlemskap. Men för varje år minskar antalet negativa röster. När SCB i maj 2019 ställde frågan var endast två av tio emot ett medlemskap. Det visar att allt fler inser vikten av EU-samarbetet och de vinsterna det för med sig.
Det visar också att domedagsrubrikerna som präglade folkomröstningskampanjen var felaktiga. I tider av masshysterier om ”systemkollaps” kan det vara värt att konstatera att det inte var bättre förr.

Varje politiskt styre i kommunerna måste våga synliggöra Dalarnas vinster med ett EU-medlemskap och framförallt arbete för att öka dom.
Av de cirka 16,2 miljarder kronor som Sverige tilldelades genom jordbruksfonden och regionala utvecklingsfonden mellan 2014-2018 lyckades Dalarna kamma hem cirka 700 miljoner kronor. Mycket pengar kanske ni tänker men det motsvarar endast 4,3 procent av den totala tilldelningen. Ansökningsprocesser av EU-stöd har historiskt inneburit administrativa maratonlopp för många (särskilt små) kommuner. Flera processer har däremot förenklats och förbättrats avsevärt i takt med ökad digitalisering. Det kan därför vara värt för många kommuner, organisationer och föreningar att ompröva sina ”sanningar”.

Bortom strikt finansiella värden är det också värt att påminna om de fyra friheterna, fri roaming på solsemestern och fighten mot farliga kemikalier och ämnen. EU-samarbetet är inte perfekt men det medför tillräckligt många vinster för Dalarna att värna och förstärka.