Inriktning och datum för 2020 års öppna seminarier

Nu har vi spikat datum när vi skall genomföra tankesmedjans öppna seminarierna under 2020. Vi har också en inriktning som kan ändras om det händer något intressant i vårt län eller om det kommer andra idéer.

 

Notera gärna följande så återkommer vi med mer information i anslutning till respektive seminarium.

21 april – Dalarnas självbilder – och utmaningar! I samarbete med Dalarnas museum gör vi ett kvällsseminarium om begreppet Dalaidentitet. Finns den, finns det flera, är bilden statisk, kan självbilden(erna) och föreställningarna utmanas – och i fall hur och varför?

18 maj – Dalarnas kollektivtrafik, hur vill vi att den skall se ut?

7 september–  Klimatfrågan, hur kan vi bidra och hur kommer Dalarna att påverkas?

23 november – Räcker arbetskraften till?