Om oss

Tankesmedjan är ställd på paus. 

Söker du kontaktperson så läs mer under rubriken ”om oss – kontaktpersoner”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tankesmedjan Dalarnas Framtid fokuserar på frågor som engagerar och är viktiga ur ett Dalaperspektiv. Främst genom att ett par gånger om året hålla seminarier, rundabordssamtal och även delta i den mediala och politiska debatten.
Vi skapar en mötesplats där människor vill byta och bryta idéer.
Att vara tillåtande till nya idéer och gemensamt försöka skapa fokus på hur dessa kommer att påverka förutsättningarna att bo och leva i Dalarna känns både stimulerande och nödvändigt.

Tankesmedjan Dalarnas Framtid är ett oberoende forum för tankar, debatt och åsikter om Dalarnas framtid och består av människor som vill bidra med sitt engagemang för Dalarna och Dalarnas utveckling.
De som ingår i denna tankesmedja vill vara med och debattera samhällsutveckling utan att behöva vara partipolitiskt engagerade.

Tankesmedjans stadgar och ändamål. Läs här.