Inlägg av Anders Ahlgren

Ta del av vad som hände på gårdagens öppna medieseminarium

”Står vi inför de etablerade mediernas död? Eller är vi på väg in i en ny gyllene era för journalistiken? Några svar fick vi inte på Dalarnas framtids seminarium om medieutvecklingen. Däremot fick vi en stundtals het diskussion om “fake news”, lokalredaktioner, papperstidningarna och public service.” Så inleder DTs Jonas Hasselqvist sitt referat från Tankesmedjan […]

Debattartikel i DT inför kvällens (2/5) öppna seminarium om mediabevakningen i Dalarna

Hur påverkar det demokrati och människors möjlighet till insyn att det allt oftare saknas journalister som är utbildade att kritiskt granska samhällsutvecklingen, frågar Jan Wiklund i en debattartikel i dagens DT. Detta inför kvällens öppna seminarium om mediautvecklingen, som Tankesmedjan Dalarnas Framtid arrangerar i högskolans bibliotek i Falun. Start 18.00. http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-kom-pa-mote-om-hur-nedlagda-lokalredaktioner-hotar-demokratin-i-dalarna Läs mer om seminariet […]

Öppet seminarium 2 maj – Vad händer med mediabevakningen i Dalarna?

Tisdagen den 2 maj arrangerar Tankesmedjan Dalarnas Framtid ett öppet seminarium om mediesituationen i Dalarna. Hur ser det ut i dag? Hur kommer det att se ut i morgon? Flera intressanta personer inom området deltar. Hoppas du också kommer. Platsen är Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun och tiden är 18-20. Här intill är inbjudan med […]

Hela besöksnäringen i Dalarna har enats

Onsdagen den 16 mars skapades förutsättningarna för en fortsatt stark utveckling av besöksnäringen i Dalarna. Då enades ALLA intressenter – besöksnäringsföretag ca 800 st, destinationsbolag 7 st och Dalarnas samtliga kommuner tillsammans med Region Dalarna att bilda ett sammanhållet destinationsbolag för hela Dalarna – Visit Dalarna AB. Därmed är grunden lagd för fortsatt stark utveckling […]

Viktiga regeringsbesked för Dalarna: ingen kilometerskatt och stopp för utredningens förslag till bankskatt

Drygt en vecka efter vårt seminarium om den parlamentariska landsbygdskommitténs slutförslag som innehöll förslag som skall förbättra för utvecklingsmöjligheterna för landsbygden kommer två besked från finansdepartementet. Besked som har stor betydelse för landsbygden och för Dalarna. Regeringen säger nej till kilometerskatt (vägslitageavgift, skatt på avstånd) och till utredningens förslag till bankskatt.  Regeringen tar avstånd från […]

Dalarna behöver pålitliga transporter för att överleva

Många ”förståsigpåare” glömmer ofta när man dömer ut landsbygden att det är här råvarorna finns. Livsmedel, skog, bioenergi och elproduktion. Det är här gruvorna med mineralerna finns och det är här den viktiga export- och besöksnäringarna finns. Ska Sverige utvecklas måste också landsbygden utvecklas. Ska städerna utvecklas måste också landsbygden vara attraktiv för människor att […]

Hur påverkar ev kommande höghastighetsbanor andra delar av landet att utvecklas?

2017 är ett viktigt år när det gäller utveckling av Sveriges infrastruktur. En ny infrastrukturplan skall arbetas fram för perioden 2018-2029 innehållande satsningar på väg och järnväg. Regionerna ska före sommaren lämna sina förslag till Trafikverket som i sin tur skall lämna sitt förslag till regeringen senast i december 2017. Den konkreta åtgärdslistan fastställer sedan […]