Inlägg av Anders Ahlgren

Hela besöksnäringen i Dalarna har enats

Onsdagen den 16 mars skapades förutsättningarna för en fortsatt stark utveckling av besöksnäringen i Dalarna. Då enades ALLA intressenter – besöksnäringsföretag ca 800 st, destinationsbolag 7 st och Dalarnas samtliga kommuner tillsammans med Region Dalarna att bilda ett sammanhållet destinationsbolag för hela Dalarna – Visit Dalarna AB. Därmed är grunden lagd för fortsatt stark utveckling […]

Viktiga regeringsbesked för Dalarna: ingen kilometerskatt och stopp för utredningens förslag till bankskatt

Drygt en vecka efter vårt seminarium om den parlamentariska landsbygdskommitténs slutförslag som innehöll förslag som skall förbättra för utvecklingsmöjligheterna för landsbygden kommer två besked från finansdepartementet. Besked som har stor betydelse för landsbygden och för Dalarna. Regeringen säger nej till kilometerskatt (vägslitageavgift, skatt på avstånd) och till utredningens förslag till bankskatt.  Regeringen tar avstånd från […]

Dalarna behöver pålitliga transporter för att överleva

Många ”förståsigpåare” glömmer ofta när man dömer ut landsbygden att det är här råvarorna finns. Livsmedel, skog, bioenergi och elproduktion. Det är här gruvorna med mineralerna finns och det är här den viktiga export- och besöksnäringarna finns. Ska Sverige utvecklas måste också landsbygden utvecklas. Ska städerna utvecklas måste också landsbygden vara attraktiv för människor att […]

Hur påverkar ev kommande höghastighetsbanor andra delar av landet att utvecklas?

2017 är ett viktigt år när det gäller utveckling av Sveriges infrastruktur. En ny infrastrukturplan skall arbetas fram för perioden 2018-2029 innehållande satsningar på väg och järnväg. Regionerna ska före sommaren lämna sina förslag till Trafikverket som i sin tur skall lämna sitt förslag till regeringen senast i december 2017. Den konkreta åtgärdslistan fastställer sedan […]