Dalarna behöver pålitliga transporter för att överleva

Många ”förståsigpåare” glömmer ofta när man dömer ut landsbygden att det är här råvarorna finns. Livsmedel, skog, bioenergi och elproduktion.
Det är här gruvorna med mineralerna finns och det är här den viktiga export- och besöksnäringarna finns.
Ska Sverige utvecklas måste också landsbygden utvecklas. Ska städerna utvecklas måste också landsbygden vara attraktiv för människor att leva och producera allt det som stadsborna behöver men inte har tillgång till. Jag är säker på att landsbygden kommer att vara lika viktig i framtiden om människor ska må bra och städerna fungera.

Sverige är ett land med långa avstånd både till de stora befolkningskoncentrationerna i vårt eget land men framför allt ligger vi långt från våra exportmarknader. Därför är det särskilt viktigt att Sverige har en effektiv och konkurrenskraftig transportsektor och en väl fungerande infrastruktur. Nu känns det som att transporter alltmer betraktas som en kassako som drar in pengar till staten, istället för att vara en viktig länk som bidrar till att svenska företag kan fortsätta vara framgångsrika och därmed skapa jobb.
Jag kan inte acceptera en nedmontering av konkurrenskraften på landsbygden. Exempelvis finns ett utredningsförslag som förespråkar en särskild skatt på lastbilstrafik som skulle öka kostnaderna för en normal timmerbil med upp mot 300 000 kr per år. Typexempel på en åtgärd som allvarligt skulle skada både landsbygdens och Sveriges konkurrenskraft. Många företag, inte minst i Dalarna, får betydligt sämre förutsättningar att överleva och klara konkurrensen nationellt och internationellt.

Då har vi definitivt slagit sönder de fungerande delar av svensk företagsamhet. En förutsättning för en levande landsbygd.

Men vad skulle Dalarna behöva istället? Skulle vi vara hjälpta av differentierade skatter och avgifter som olika arbetsgivaravgifter och lägre beskattning av transporter för områden med långa avstånd och avsaknad av utbyggd kollektivtrafik?

MATS ASPEMO

VD DalaFrakt

Medlem i Tankesmedjan Dalarnas Framtid