Hur påverkar ev kommande höghastighetsbanor andra delar av landet att utvecklas?

2017 är ett viktigt år när det gäller utveckling av Sveriges infrastruktur. En ny infrastrukturplan skall arbetas fram för perioden 2018-2029 innehållande satsningar på väg och järnväg.

Regionerna ska före sommaren lämna sina förslag till Trafikverket som i sin tur skall lämna sitt förslag till regeringen senast i december 2017. Den konkreta åtgärdslistan fastställer sedan regeringen i början av 2018.

Jämsides med detta pågår det ett arbeta med att skapa förutsättningar för en höghastighetsbana för tågtrafik som skall dras mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. I februari skall de två utredarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman presentera en utredning om alternativ finansiering för att senare under året lägga fram planen för utbyggnaden.   Hela projektet är kostnadsberäknat till 190 – 320 miljarder (190.000.000.000 – 320.000.000.000 kronor).

Innebär detta projekt en risk för att det tränger ut andra viktiga järnvägssatsningar eller skapar det möjligheter till utveckling också utanför de regioner där banan skall dras fram?

Vad innebär det för vårt eget län? Påverkar detta Dalabanans möjligheter att få ekonomiska medel till upprustning?

Är det bra för Dalarnas exportindustri att det frigörs mer tid på de gamla västra och södra stambanorna? Finns det andra sätt att finansiera de nya höghastighetsbanorna än via statsbudgeten?

Är du intresserad av detta så finns det en intressant artikel ”Den gamle och tåget” i veckans Fokus, skriven av Johan Andersberg och foto av Magnus Sundberg. Artikeln beskriver hur arbetet med höghastighetsbanorna fortskrider.

Anders Ahlgren

http://www.fokus.se/2017/01/den-gamle-och-taget/