Hela besöksnäringen i Dalarna har enats

Onsdagen den 16 mars skapades förutsättningarna för en fortsatt stark utveckling av besöksnäringen i Dalarna. Då enades ALLA intressenter – besöksnäringsföretag ca 800 st, destinationsbolag 7 st och Dalarnas samtliga kommuner tillsammans med Region Dalarna att bilda ett sammanhållet destinationsbolag för hela Dalarna – Visit Dalarna AB. Därmed är grunden lagd för fortsatt stark utveckling av besöksnäringen i Dalarna och samtidigt att bli det bästa Destinationsutvecklingsbolaget i Sverige.

Läs mer i Visit Dalarnas pressmeddelande:

Dalarna tar ledartröjan bland Svenska destinationer
Idag beslutade Dalarnas politiker, besöksnäringen och destinationsbolagen i Dalarna att gå samman i ett nytt och gemensamt destinationsbolag, Visit Dalarna. Syftet är att skapa förutsättningarna för att fortsätta vara en lika populär destination som Dalarna alltid har varit – trots nya förutsättningar och ökad konkurrens. Det nya Visit Dalarna ska tillsammans med besöksnäringens alla aktörer och Dalarnas starka varumärke organisera oss för en fortsatt stark position inom svensk turism. – Det finns goda möjligheter att nå 10 miljarder i omsättning och ytterligare 3000 arbetstillfällen inom besöksnäringen i Dalarna till 2020. Vi vill vara en populär destination som också är en möjlig plats att flytta till. Därför är besöksnäringen prioriterad för regionens tillväxt såväl ekonomiskt som invånare, säger Carl Johan Ingeström.
Människor reser allt mer och besöksnäringen är en av världens största branscher. Det är också en viktig tillväxtindustri i Dalarna. Men kampen om besökarna hårdnar – både i konkurrens med nationella och internationella destinationer. Många satsar stora resurser med ett framgångsrikt resultat, exempelvis Skåne och Skottland. Visit Dalarna ger oss resurser och flexibilitet att fortsätta vara en lika attraktiv destination som vi alltid har varit och fortsätta växa. Idag (15 mars 2017) släppte Tillväxtverket en rapport om besöksnäringens utveckling under 2016*. Den visar att Dalarna behåller sin plats som fjärde största besöksdestination, räknat i kommersiella gästnätter (här är dock inte stugbyar och Stugor & Lägenheter (SoL) inräknat vilket är Dalarnas största logiformer). Men sett till utländska gästnätter ligger Dalarna på sjätte plats räknat i utländska gästnätter där inte bara Stockholm, Västra Götaland och Skåne kommer före Dalarna, utan även Värmland och Norrbotten.
Hela besöksnäringen i Dalarna har enats kring hur den nya organisationen ska se ut. Den är anpassad till de omvärldsfaktorer som obönhörligen påverkar branschen. Genom att kombinera försäljning med destinationsutveckling blir Dalarnas organisationsstruktur unik i Sverige. På så vis blir det möjlighet att ta ledartröjan bland svenska destinationer.
Fakta: – Huvudkontor i Rättvik med lokala kontor över hela regionen
– VD, Carl Johan Ingeström – Styrelseordförande, Charlotte Blum – Styrelsen representeras från hela regionen och näringen – Styrelseledamöter: 12 inkl. ordf. + 1 adjungerad – Omsättning: 100 MSEK – Antal anställda: 55 – Dalarnas besöksnäring omsätter drygt 7 mdr SEK * https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2017-02-08-dampad-okning-av-turismen-2016.html

Styrelseledamöter: – Eva-Lena Frick, VD Vasaloppet – Mark Baljeu, VD Orsa Grönklitt – Lars Eriksson, Storsätra Fjällhotell – Charlotte Scott, VD Destination Sälenfjällen. – Leif Öster, Dalagård – Anders Friberg, kommundirektör Avesta – Stefan Linde, kommundirektör Älvdalen – Maggie Grundén, Näringslivschef Malung-Sälen kommun – Åsa Granat, Kommundirektör, Borlänge Kommun – Caroline Smitmanis Smids, Utvecklingschef Mora kommun – David Bergström, Kultur & Fritidschef Falu kommun

Tidigare destinationsbolag:
• Visit Idre
• Malung-Sälen Turism
• Siljan Turism
• Visit Södra Dalarna
• Södra Dalarna Turism Hedemora
• Södra Dalarna Turism Avesta
• Destination Dalarna/ Region Dalarna

Frågor:                                                                                                   styrelseordförande Charlotte Blum: charlotte.blum@visitdalarna.se +46704402067
VD Carl Johan Ingeström: carljohan@visitdalarna.se +46706545296