Viktiga regeringsbesked för Dalarna: ingen kilometerskatt och stopp för utredningens förslag till bankskatt

Drygt en vecka efter vårt seminarium om den parlamentariska landsbygdskommitténs slutförslag som innehöll förslag som skall förbättra för utvecklingsmöjligheterna för landsbygden kommer två besked från finansdepartementet. Besked som har stor betydelse för landsbygden och för Dalarna.

Regeringen säger nej till kilometerskatt (vägslitageavgift, skatt på avstånd) och till utredningens förslag till bankskatt. 

Regeringen tar avstånd från förslaget om en vägslitageskatt för tunga lastbilar – redan innan det har presenterats. – Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT. Läs mer här nedan:

SOU 2017:11 Vägskatt

Läs reportaget i nwt.se

Regeringen går inte vidare med utredningsförslaget om bankskatt

Så här inleder regeringens sitt pressmeddelande: ”Utredningen om skatt på finanssektorn har lämnat ett förslag som syftar till att minska skattefördelen för hela finanssektorn till följd av momsundantaget för finansiella tjänster. Regeringspartierna och Vänsterpartiet är överens om att i nuläget inte gå vidare med detta breda förslag. Arbetet fortsätter med ett förslag som minskar banksektorns skattefördel.”

Läs regeringens pressmeddelande

Slutbetänkande från utredningen: Skatt på finansiell verksamhet, SOU 2016:76