Inlägg av Anders Ahlgren

Läs artikel i DD inför kvällens öppna tankesmedja ”När får jag sprutan”

Tankesmedja om digitala mötet: ”Vanligaste frågan som ställs” Den fråga som kanske diskuteras allra mest nu kommer att dryftas från flera olika vinklar och vrår på onsdagskvällen. – När ska jag få mitt vaccin? Det är nog den vanligaste frågan som ställs idag, säger Anders Ahlgren, som ska hålla i tåtarna för en diskussion där […]

5 saker som förändrar för företag

Läs Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park, tankar kring rådande kris: 
Det är mycket som redan har förändrats, och kommer fortsätta att förändras, i samband med pandemin.

Referat från kvällens seminarium om ”Tiden efter Corona, ett spännande samtal”

Måndagskvällens öppna seminarium med rubriken ”Dalarna efter Coronakrisen” i regi av Tankesmedjan Dalarnas Framtid, blev en utomordentligt intressant övning. Det var en följd av intressanta deltagare i panelen och att de representerade så olika intressen och kunskaper. Försvarsminister Peter Hultqvist var mycket öppen och självkritisk när han tecknade sin bild av hur samhället hanterat Corona-pandemin. […]

Dalarna efter Corona-krisen: – Måste vi planera för det nya normala?

Mitt under den pågående pandemin måste vi ställa oss frågan: Hur kommer våra erfarenheter kring corona-krisen att påverka vårt sätt att leva och verka i framtiden?
Vad har pandemin lärt oss om att klara kriser i samhället som vi tidigare inte prioriterat?
Tankesmedjan Dalarnas Framtid sätter strålkastaren på de här viktiga frågorna vid ett öppet digitalt seminarium tillsammans med Dalarna Science Park den 23 november. I seminariet medverkar bland andra försvarsminister Peter Hultqvist och en rad experter i ett samtal om hur vår vardag förändras.

Det är hög tid att vi alla engagerar oss i vad som händer i Dalarna efter Coronakrisen.

Almi GävleDala bjuder in till seminarieserien Nya förutsättningar/Nya möjligheter

Nu bjuder Almi GävleDala in till seminarieserien Nya förutsättningar/Nya möjligheter med tre föreläsningar på denna sida årsskiftet och tre på andra sidan nyår.

Under pandemin har världen förändrats i mycket snabb takt och företagen har tagit många chanser att förändras i takt med den. För att förändringarna ska bli långsiktigt hållbara kan företagen ha nytta av den kunskap och erfarenheter som branschexperter kan ge.

Dalarna efter Coronakrisen, 23 nov

I samarbete med Dalarna Science Park bjuder Tankesmedjan Dalarnas Framtid in till ett digitalt seminarium om Dalarna efter Coronakrisen. Experter om hur vi och länet förändras.

Vill du stödja tankesmedjan med ett medlemskap?

Den bärande tanken med Tankesmedjan Dalarnas Framtid är att inte vara ekonomiskt beroende av några andra bidrag än ett årligt medlemskap från enskilda personer. All verksamhet bedrivs ideellt. Detta har fungerat bra sedan starten i september 2016. Trots coronatider så planerar vi för fler aktiviteter under 2020 och 2021. Därför erbjuder vi dig som ännu […]

Så vill Dalabänken jobba i andra halvlek: ”Servicen måste öka i landsbygden”

Här följer DTs Ronnie Carlssons referat från Tankesmedjan Dalarnas Framtids digitala seminarium: På tisdagskvällen arrangerade Tankesmedjan Dalarnas Framtid ett digitalt seminarium. Styrelseledamot Anders Ahlgren tillsammans med Falu Kurirens och Mora Tidnings politiska redaktör Emma Høen Bustos ledde samtalet. – Även om det var ett stort spektra på partitillhörighet lade jag märke till en stor enighet […]

Dalarnas framtidsfrågor i fokus på kvällens digitala tankesmedja

  Det är två år till nästa val och därför var det med en icke ringa spänning vi kunde lyssna till flera av Dalarnas företrädare i riksdagen i en kombinerad utfrågning/debatt med Tankesmedjan Dalarnas Framtid som arrangör. Seminariet genomfördes i digital form – med de för- och nackdelar som en sådan lösning innebär. Trots ett […]