Region Dalarnas förslag till yttrande på infrastrukturplanen 2018-2029

På onsdag 2017-12-06 skall Region Dalarnas direktion besluta om Dalarnas yttrande på Trafikverkets förslag till infrastrukturplan för perioden 2018-2029. Förslaget till yttrande är framtaget av regionens arbetsutskott.

För den intresserade – klicka här så kommer du till förslaget. Förslaget finns på sidorna 134-150.