Referat från kvällens seminarium om ”Tiden efter Corona, ett spännande samtal”

Måndagskvällens öppna seminarium med rubriken ”Dalarna efter Coronakrisen” i regi av Tankesmedjan Dalarnas Framtid, blev en utomordentligt intressant övning. Det var en följd av intressanta deltagare i panelen och att de representerade så olika intressen och kunskaper.

Försvarsminister Peter Hultqvist var mycket öppen och självkritisk när han tecknade sin bild av hur samhället hanterat Corona-pandemin. Men han erinrade också om att Sverige och världen även tidigare har haft att hantera svåra kriser från Ebola-utbrottet i Afrika till flyktingkrisen i Europa och terrordåd både i och utanför Sverige.

Hultqvist tillstod att den svenska beredskapen måste uppgraderas. Just-in-time-planeringen  är inte hållbar, menade han och konstaterade att Sverige och flera andra länder står inför stora utmaningar i arbetet med att bygga upp en beredskap och rusta  för lagerhållning. Hultqvist efterlyste också ett ökat och intimare samarbete mellan de nordiska länderna där in te minst försörjningsfrågorna kring exempelvis livsmedel måste står i fokus. Försvarsministern efterlyste även behovet av en mental omställlning bland medborgarna med insikt om behovet av ett robustare samhälle.

Angelica Ekholm, VD, Dalarnas Science Park, tog upp flera utmaningar som väntar som ett resultat av Corona-krisen; hur kommer den globala konkurrensen att förändras, får vi ny jobbkultur med ökat inslag av hemarbete och vad händer med människor när vi dels reser mindre, dels minskar mötet mellan människor?

Erik Westholm, professor emeritus, lyfte fram klimatkrisen som en framtida hotbild. Själv lyfte han fram klimatet som ”en nu-fråga” och efterlyste en ny folkrörelse som inte ser klimatet som en konflikt mellan stas och landsbygd utan en fråga som måste lösas utan fördröjning. ”Vi skriver planer, men det finns ingen ekonomi för åtgärder”, ansåg han.

Niklas Bringfeldt, chef för NGL-centrum vid Högskolan Dalarna såg möjligheter med nästa generation av lärande i centrum. Han berörde också möjligheterna med en kombination av utbildning vid Campus och en nätbaserad utbildning. Bringfeldt såg fördelar med båda alternativen men sade sig vara övertygad om behovet av en ökad digitaliseringskompetens för att möta framtiden.


Henrik Eriksson
, arbetsplatsstrateg vid Vasakronan, ställde frågan om vi i framtiden behöver kontor enligt dagens upplägg. Han gav själv svaret, nämligen att det kommer att bli flexibla lösningar, anpassade för både människan, tekniken och arbetsuppgiften.

Panelens inlägg följdes av många frågor, något som visade att synen på vad som händer efter Corona-krisen har många frågor men inga säkra svar.