Dalarna efter Corona-krisen: – Måste vi planera för det nya normala?

Mitt under den pågående pandemin måste vi ställa oss frågan: Hur kommer våra erfarenheter kring corona-krisen att påverka vårt sätt att leva och verka i framtiden?
Vad har pandemin lärt oss om att klara kriser i samhället som vi tidigare inte prioriterat?

Pandemin behöver inte betyda att allt som berör beredskapsfrågor och intellektuellt tankeutbyte kring ”det nya normala” i näringsliv och offentlig verksamhet behöver placeras i kö.
Vi vet redan att Sveriges nedrustning av det militära och civila försvaret de senaste decennierna ökat vår sårbarhet inför olika kriser.
Den materiella beredskapsskulden är enorm, men nästan lika allvarligt är att den psykologiska krismedvetenheten hos gemene man varit låg. Krig, naturkatastrofer och pandemier har setts som något som händer långt borta från vår vardag.
De senaste årens omfattande skogsbränder i bland annat Dalarna har varit en ögonöppnare för många i de drabbade områdena.
På samma sätt kommer Covid -19 påminna oss om att nya pandemier kan bryta ut i framtiden. Det kommer inte att finnas ett vaccin mot alla Coronavirus.
Kunskapen om att olika kriser kan drabba oss är tillräckligt för att börja planera för ett samhälle som är bättre rustat att stå emot den okända fienden, oavsett i vilken skepnad den uppträder.
Det handlar om att bygga upp kunskap kring hur vi kan hålla igång ”AB Sverige” i de mest utmanande situationer.

Vad är normalt
Vi måste också ompröva en del djupt rotade föreställningar om vad som är normalt och vad vi som medborgare har rätt att kräva av det offentliga och arbetsgivare. Vad kan vi var och en bidra med?
Det nya normala kräver nytänkande i dess vida mening.
Nytänkande kan vara att backa några steg och återskapa nationell kapacitet av viss samhällsviktig produktion. I andra hand öka nordisk samverkan för att säkra nära tillgång till det vi är i behov av mest. I tredje hand kommer EU-samarbetet, som måste säkerställa att handelsgränserna är öppna även under kris.
Arbete och utbildning på distans ger nya möjligheter för Dalarna. Det differentierade näringslivet i länet bör se nya tillväxtvägar i omställningen. Men kanske det också finns områden där vi själva förändrat vårt sätt att leva. Kan det vara något som vi kan ta med oss in i framtiden?

Tankesmedjan Dalarnas Framtid sätter strålkastaren på de här viktiga frågorna vid ett öppet digitalt seminarium tillsammans med Dalarna Science Park den 23 november. I seminariet medverkar bland andra försvarsminister Peter Hultqvist och en rad experter i ett samtal om hur vår vardag förändras.

Det är hög tid att vi alla engagerar oss i vad som händer i Dalarna efter Coronakrisen.

Göran Lindblå och Elin Holst Granlund

Styrelseledamöter i Tankesmedjan Dalarnas Framtid

www.dalarnasframtid.se hittar du information om hur du ansluter till aktiviteten.

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribenternas