Affärsänglar – ett smörjmedel för näringslivsutveckling på landsbygden

Dalarna är ett starkt varumärke och har en gedigen grund att stå på när det gäller företagande och entreprenörskap.
Men det är inte gamla segrar som räknas när vi ställs inför framtidens utmaningar.
Strukturförändringar och ökad automation inom den tunga industrin minskar antalet sysselsatta i den sektorn.

I exempelvis Hedemora kommun har tidigare Vikmanshytte Bruk och Hedemora Verkstäder lagts ner. I Långshyttan pågår avvecklingen av Klosterverken.
Det är svårt att hitta ersättningsjobb i motsvarande omfattning. I bästa fall fylls lokalerna av andra verksamheter, som i det mindre formatet kan vara väl så framgångsrika i sin bransch.
De stora arbetsplatserna ersätts av många små- och medelstora företag.  Det är en trend som vi ser även i vår omvärld.
De nya företagen är värda all uppmuntran i sin strävan att växa.

Många företagare vittnar om att det finns en hel del hinder på framtidsvägen både finansiellt, regel- och marknadsmässigt.
Ett smörjmedel för att underlätta exempelvis en expansion för ett mindre företag är att lokala så kallade affärsänglar engagerar sig i verksamheten. Då får man ökad finansiell styrka och ett bollplank i en erfaren företagsledare i styrelsen.
I Hedemora har en grupp av lokala affärsänglar gått samman och investerat i ett bolag för tillväxt i den södra länsdelen, Hedemora Tillväxtkassa AB.  Bolaget är i uppstartfasen och ser fram emot den första satsningen.

Vi är två av dessa privata investerare.
Tillväxtkassan kan växa i takt med tillgång på intressanta tillväxtföretag och även samarbeta med såväl statliga som privata bolag, som delar vårt intresse att skjuta till kompetens och riskvilligt kapital.
Vi är öppna för många olika typer av sådana samarbeten, som kan innebära en ökad växtkraft i respektive projekt.
Hedemora Tillväxtkassa AB är en långsiktig investering i framtidens företag i Hedemora med omnejd. På sikt ska investeringsportföljen totalt sett ge avkastning. Det förutsätter att vi som delägare gör ett bra jobb och bidrar till en god utveckling för respektive företag.

Vi ser gärna att fler sådana här grupper av lokala affärsänglar, som har ett särskilt intresse för utvecklingen i närområdet, bildas i Dalarna. Det finns säkert plats för minst en tillväxtkassa i varje kommun.
Tillsammans kan det ge en rejäl skjuts framåt för en rad mindre företag, som visat att de har potential men behöver lite extra draghjälp i uppförsbacken.

Framgångsrika företag har behov av att anställa fler kompetenta medarbetare och bidrar också till en positiv utveckling och framtidstro i samhället. En uppåtgående spiral.
Rom byggdes inte på en dag. Men när alla byggstenarna faller på plats sker det något stort.
Kjell Grundström
Göran Lindblå

Göran Lindblå

Göran Lindblå

Kjell Grundström

Kjell Grundström