Visar Dalarnas kommuner tillräckligt engagemang för funktionsnedsatta?

Tisdagen den 3 december är den internationella funktionshinderdagen.

I Sverige präglas årsdagen av:

  • Protester från funktionshinderrörelsen mot förslag av S och MP-regeringen, som har stöd av C och L.
  • Det är lika svårt att få assistans enligt LSS, som det varit de senaste åren.
  • Nästan hälften av Dalarnas kommuner har ingen eller dålig respekt för en riksomfattande kommunundersökning om tillgänglighet.

Slutsats: Det har inte blivit lättare att leva med funktionshinder i Sverige och Dalarna, trots att många politiker hävdar motsatsen!

I samband med regeringsförklaringen i september 2019 sa statsminister Stefan Löfvén:
”Funktionshinderspolitiken och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska utvecklas. Personlig assistans ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Rätt till assistans för andning och sond­matning ska säkerställas. Alla som har rätt till stöd ska få det.” C, L och MP ställde upp på detta.

Dessa fyra partier står bakom ett lagförslag, kring hjälp med andning och sondmatning, som resulterat i kraftiga protester från funktionshinderrörelsenDå åtgärderna inte är tillräckliga känns det som att de har en dålig förankring i verkligheten.

Slag mot assistansbolag
Ännu värre är regeringens budget som på sikt kommer att göra det omöjligt för privata assistansbolag att bedriva en verksamhet. I korthet handlar det om att regeringen höjer ersättningen för assistansen enligt LSS med 4.05 procent på tre år. Samtidigt finns ett löneavtal mellan parterna där löneökningar ska vara sex procent under samma tid.

Alla förstår vad detta kommer att innebära för många assistansbolag. Många kommer att tvingas lägga ner. För många brukare innebär detta en kraftig försämring och en stor begränsning när det gäller rätten att välja utförare. Hur väl rimmar detta med löften i regeringsförklaringen. Hur kan liberala partierna Centerpartiet och Liberalerna, som värnar om valfrihet stå bakom en budget som ger ett sådant resultat för de funktionsnedsatta?

Straffskatt för funktionsnedsatta
Region Örebro Län har infört abonnemangsavgift för hjälpmedel till de funktionsnedsatta.  Hjälpmedel som behövs för att skapa ett fungerande liv. Detta är i praktiken en straffskatt för funktionsnedsatta för att stärka regionens ekonomi.

Region Dalarna inför inte straffskatt för funktionsnedsatta!

Ointresserade dalakommuner
Vad innebär detta för befolkningen i Dalarna? Jo, det är viktigt att personer med funktionsnedsättningar bor i rätt kommun för att få bra stöd och assistans. Ett exempel på bristande engagemang är den tillgänghetsundersökning av Sveriges kommuner, som assistansbolaget Humana gör varje år. Det är ingen munter läsning ur ett dalaperspektiv. 2019 är Säter den bästa dalakommunen på en 14:e plats. Bravo! Näst bäst är Falun, som ligger först på 61:a plats och Malung-Sälen är dalatrea på 63:e plats bland landets alla kommuner.

Sju dalakommuner visade sådan nonchalans mot denna viktiga undersökning att de inte svarar alls eller bara svarar på ett fåtal frågor. Flera av dessa kommuner återkommer på samma sätt år efter år.

Nu är det dags att kliva fram och visa ett större engagemang för de funktionsnedsatta. Ett rimligt krav är att Dalarnas kommuner ställer krav på att staten ska bli huvudman för assistansen och LSS och inte som idag via Försäkringskassan skjuta över både ansvar och kostnader på kommunerna.