Varför möter vindkraften så kompakt motstånd?

Nr 16