Utvecklingen på Västerdalsbanan på väg att vända

X3000 tåg

Upprustningen för godstrafik har ökat engagemanget och optimismen inom Västerdalsbanans Intresseförening. Men föreningens vision är större än så. Nu tar man upp kampen för att persontrafiken skall återupptas.
I december 2011 gick det senaste persontåget från Malung till Borlänge och den 1 april 2014 beslutade Trafikverkets styrelse att upphöra med underhållet mellan Rågsveden och Malung. Genom ett starkt engagemang från Västerdalsbanans Intresseförening och inte minst från framsynta företagare och beslutsfattare i Malung-Sälens kommun klarade man att vända utvecklingen. En trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie för logistiklösningar från nordvästra Dalarna ledd av Trafikverket blev förlösande.
Trafikverkets styrelse den 21 juni 2016 beslutade att underhållet på sträckan Rågsveden-Malung skulle återupptas och läget idag är att bandelen Rågsveden-Malung rustats för flera miljoner kronor. Detta innebär förbättringar av slipers, makadamisering, spårriktning och förstärkningar av järnvägsbanken.

Bolaget Västerdala Terminal och Järnvägsspår har bildats av Malung-Sälens kommun, Fiskarheden, Mellanskog, besparingsskogarna i Transtrand och Lima samt Malungs Jordägare för att rusta bandelen mellan Malung och timmer-terminalen i Malungsfors. Det innebär möjligheter för Fiskar-heden, Mellanskog och andra att transportera sina varor ut i Sverige och världen. Förhoppningsvis kan detta starta redan under detta år.

Lyssnar man på Västerdalsbanans Intresseförenings framtidsvision finns det inte den minsta tvekan om att persontrafiken ska komma tillbaka på banan och på längre sikt järnväg till Sälen och varför inte in i Norge!

I förra veckan höll påverkansgruppen Infram ett stort möte i Vansbro kring möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för järnvägstransporter från Dalarna ut i världen. Bifogar två länkar här nedan från DT. Det är ledarsidans Gabriel Ehling Perers analys av läget och Kenneth Westerlunds artikel från seminariet. transportmöjligheter.