Tankesmedjan har startat

Tankesmedjan Dalarnas Framtid presenterades för allmänheten i augusti 2016.
Det skedde i samband med en presskonferens på Främby udde i Falun
Där gavs information om visionen kring tankesmedjan och på vilket sätt vi kommer att arbeta.
Även ledamöterna i styrelsen och medlemmarna i rådet presenterades.