Tala om silver – det här behöver vi berätta

I min ena hand håller jag ett silversmycke. Det väger några gram, blänker och har kan tyckas en märklig form. Ett par centimeter långt, avlångt med en ojämn struktur. Så litet men med en stor innebörd med koppling till historia, framtid, hållbarhet, ursprung, möjligheter. Och dessutom vackert.

Huvuddelen av silvret i det lilla smycket den kommer från gruvan i Garpenberg, Dalarna. Det är en av världens äldsta gruvor som fortfarande är i drift och samtidigt en av världens mest moderna och producerar  1% av det silver som utvinns i världen varje år. En annan del av silvret i smycket kommer från återvinning, t ex från elektronikskrot, ur vilka metaller återvunnits.

Från den berggrund som bildades för många miljoner år och vars förutsättningar betytt så mycket i Bergslagen och i Dalarna har malm brutits med modern teknik på flera hundra meters djup och vidareförädlats i flera steg. Den rena metallen, det blänkande silvret, har sedan gjutits och med hantverk av den lokala guldsmeden i Hedemora blivit ett smycke. Formen i sig är en miniatyr av en av de stora malmkroppar som finns i Garpenberg som kommer kunna ge metaller till miljöteknik och andra samhällsbehov liksom utveckling av regionen under många år framåt.  Globalt, lokalt, digitalisering, automation, hantverk, historia och framtid, allt ryms i det lilla silversmycket. Kan vi se och berätta ger det förutsättningar för fortsatt utveckling.

Att kunna se det lilla i det stora och det stora i det lilla, att förstå helheten och samtidigt se det vackra än det första som kommer för oss.

Metaller och gruvor är av många så förknippat med den historiska utvecklingen men så viktigt för framtiden. Så många metaller vi alla har runt omkring oss i vår vardag utan att känna dess ursprung. Så många metaller vi behöver för klimatsmart miljöteknik i det lilla ger nya perspektiv för utveckling. Det finns alltid fler perspektiv – utan att vi kan försörja oss själva varken i Sverige eller Europa.

Vindkraft, solceller och elektrifiering är delar av lösningen på klimatomställningen. Elektrifiering där fossila bränslen som bensin och diesel ersätts med el minskar koldioxidutsläppen. Ökad elektrifiering ökar behovet av metaller. Elbilar är ett bra exempel där en normalstor elbil kräver 70 kg koppar jämför med ca 20 kg i ”dagens” bilar.

Den största delen av de metaller som vi behöver i Europa importeras idag från andra kontinenter. I Dalarna finns en av världens mest moderna gruvor med flera metaller som behövs till ny miljöteknik. Om det var mer känt – vilka fler utvecklingsmöjligheter kunde vi då se? Och hur berättar vi det?

Kanske med historien om det lilla silversmycket…