Stort personligt ansvar – insikter på krisseminarium

Microsoft Word - Dokument4

Hur klarar samhället och Du en krissituation? Det var rubriken på det seminarium som Tankesmedjan Dalarnas Framtid höll i Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun på måndagskvällen. De drygt 90 deltagarna fick detta viktigt budskap: Vi måste alla själva ta ansvar när det gäller att klara värme, vatten och mat i en kris.

Medverkande på seminariet var:

√ Dan Eliasson, generaldirektör, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

√ Johan Szymanski, förbundsdirektör/räddningschef Brandkåren i Norra Dalarna.

√ Kajsa Sjösvärd, chef för Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd.

√ Martin Moraeus, regionordförande LRF Dalarna.

√ Bengt Östling, VD Dala Energi.