Stora idrottsevenemang behöver en långsiktig strategi

Nu har det gått cirka fem månader sedan jag blev VD för Svenska Skidspelen och vi närmar oss en ny skidfest i Falun den 28-29 januari.
Under dessa månader har jag fått många positiva intryck och märkt vilket driv det finns för att skapa bra skidevent i Falun. Jag saknar dock långsiktigheten. Just detta med långsiktig strategi är en av grunderna för att skapa framgångsrika stora idrottsevenemang, som Svenska Skidspelen.
Min känsla är att det nu blir för många brandkårsutryckningar för att lösa hastigt uppkomna situationer och ensidigt fokus på att arrangera den närmaste upplagan av evenemanget.
Men var finns det långsiktiga tänkandet?
Kan vi skapa en vision och målsättning om exempelvis fem år?
Hur ser våra drömmar ut?
Dessa former av långsiktigt tänkande gör det möjligt att ta höjd för en spännande strategi och utveckling.
Långsiktighet skapar också arbetsro och trygghet i organisationen.
Denna inställning har jag saknat och kommer att jobba för direkt efter att vi har arrangerat årets upplaga av Svenska Skidspelen.
Det räcker inte med att en styrelse uppskattar dessa tankar, utan det förutsätter också att det finns en bred politisk enighet. Det går inte att justera en strategi och vision efter varje val.
Någon kanske anser det redan finns ett långsiktigt tänkande när det handlar om stora skidevenemang i Falun. Det pågår ju en utredning om kommande skid-VM och det finns förslag på att Falun skulle bli en av orterna i en kommande svensk OS-ansökan.
Det är bra, mycket bra!
Men vi kan inte förlita oss på VM eller OS. Våra egna evenemang måste utvecklas av egen kraft som uppstår av just långsiktighet.
Men då är huvudfrågan: – är evenemang som Svenska Skidspelen och andra stora evenemang viktiga för Dalarnas varumärke, för Dalarnas utveckling?
Jimmy Birklin
VD, Svenska Skidspelen
Medlem Tankesmedjan Dalarnas Framtid