Skogarna gör Dalarna till ett framtidslän

Det är inte så länge sedan ordet ”skogslän” spottades fram som en hån. Framtidsspanarna fångades av data och IT, av digitala gestaltningar och artificiell intelligens. Stora skogar och basindustrier med sågverk och massa- och pappersbruk tycktes höra det förgångna till. För oss i Dalarna är det välbekant. Det fanns tider när vi hellre blickade söderut än till skogslänen i väster, norr och öster.

Nu vet vi bättre. Skogsnäringen är den framtidsbransch som skapar förutsättningar för allt annat – för själva livets överlevnad på vår planet. FNs klimatpanel IPCC rapporterar att hållbart skogsbruk är en nyckel för att rädda klimatet. Växande skogar tar upp koldioxid, och skogarnas förnybara råvaror kan ersätta fossilt burna plaster, byggelement och bränslen. FN larmar att avskogningar måste stoppas och återplantering ske. I Sverige kom den insikten 1903, och på hundra år har virkesförrådet i våra skogar mer än fördubblats.

Dalarna är därmed verkligen ett framtidslän, med uppdrag att verka globalt. 75 procent av Dalarnas landyta är skog. Mer än en fjärdedel av dalaskogarna är över hundra år, och efter avverkningar sätts varje år 30 miljoner skogsplantor. Skogarna ägs till mer än hälften av familjer, som var och en har sina mål och därmed delvis olika brukningsmetoder. När forskarna nu efterfrågar höjd virkesproduktion kan dalaskogarna leverera det – samtidigt som biologisk mångfald värnas.

Det finns kommuner och företag som för Dalarna till frontlinjen för träanvändning och träindustriell förnyelse. Falun var en av de första kommunerna i landet att lyfta fram trä som förstahandsalternativ i byggande. Träindustrikoncernen Setra expanderar i Långshyttan och skapar en helt ny fabrik för korslimmat trä, som i gigantiska byggelement kan ersätta betong i modernt, klimatsmart byggande.

Några går före. Många måste följa efter. Varje kommun råder över egna byggen, detaljplaner och rekommendationer inför bygglov. Högskolan Dalarna med ingenjörsprogram inom byggnadsteknik och material kan främja både tillämpning och innovativ forskning. Vi alla kan granska innehållsdeklarationer och, i stort som smått, använda konsumentmakten till att styra bort från det fossila. Genom att använda skogarnas produkter kan vi själva göra en insats för att minska utsläppen och lagra koldioxid exempelvis genom att köra på fossilfri diesel, sluta använda fossilbaserad plast och textil, ställa krav på att hus byggs av trä.

I själva verket lägger skogslän grunden till det viktigaste av allt; ett samhälle i samklang med naturen. Där får både IT och AI en framtid – och på vägen dit kan de användas som redskap även för skogsnäringen.