Sätt Dalarna på kartan – reparera Sverigebilden

Ännu i dessa dagar har en förvånande stor del av världens invånare svårt att skilja på Sverige och Schweiz. Två länder någonstans där borta i Europa. Landet längst norr ut?

– Idrotten och Dalarna kan hjälpa till att reda ut begreppen!

Ännu ett skid-VM skulle kunna hjälpa till att sätta Sverige och Dalarna på kartan!

Naturligtvis skulle arrangemanget ge stora effekter för vintersportlandskapet Dalarna.

Vad ett arrangemang skulle betyda för besöksnäringen, det samlade regionala näringslivet samt regionens skatteintäkter kan knappast överdrivas.

Vi vet redan i dag att skatteintäkterna från besöksnäringen i Dalarna är helt avgörande. Besöksnäringen omsatte år 2018, bara i Dalarna, 7,63 miljarder med 6404 helårsanställningar. I praktiken är det  ännu mycket mer om man inkluderar underleverantörer.

Regionen Dalarnas unika belägenhet med närhet både till huvudstaden Stockholm och till fjällvärlden skulle kunna förtydligas ännu mer.

Korrekt Sverigebild

På samma sätt skulle stora mästerskap som OS och VM i vårt land, hjälpa till med att föra ut en mer korrekt Sverigebild utomlands.

Det finns krafter i andra länder som försöker misskreditera Sverige med avsikt att sudda ut bilden av ett välmående land där det råder ordning och reda. De vill uppenbarligen inte att exemplet Sverige ska lysa för starkt.

Visst har vi bekymmer som alla andra, men vi är också otroligt duktiga och effektiva när vi bestämt oss för att genomföra exempelvis arrangemang.

Se bara på Vasaloppsarrangemangen, Skid-VM 2015 och Alpina VM 2019 lägg till detta många andra krävande arrangemang som genomförts med bravur även i vår region.

 

Viktigt verktyg

Idrotten är ett bra verktyg för dem, i utlandet, som ska argumentera och informera om det fantastiska landet Sverige. Det kan gälla både diplomater och företagsledare.

I planeringen för framtida arrangemang ligger dessutom hållbarhetstanken, att vi till allra största del ska använda befintliga anläggningar. Detta står i stark kontrast till kommande fotbolls-VM och OS-arrangemangens byggraseri med påföljande stora kostnader. Att använda det som redan finns är att ta ansvar för resursförbrukningen.

Bilden av ett välordnat och hållbart Sverige kan med fördel spridas med hjälp av ett framtida VM eller vinter-OS.

Det är inte läge att nedslås av den senaste OS kampanjen som på nästan varje punkt var ett misslyckande. Den innehöll allt från underskattande av motståndet (Italien) till en nästan obefintlig förankring i den svenska idrottsrörelsen och hos gemene man. Låt oss lära av misslyckandet och vända detsamma till en framgång. Låt oss visa omvärlden vilket fint land vi bor i och glöm inte OS och VM som verktyg för detta!