Rädda Dalarnas stadskärnor – Tänk om och bygg om i tid

Runt om i västvärlden rapporteras om butiker som måste läggas ner i spåren av framför allt
E-handelns utveckling.I USA och Kanada rapporteras om dramatiska tal på kort tid. 
I Sverige har butikskedjor som exempelvis  Åhlens, MQ och Lindex börjat stängningen i städernas centrum.

Citykärnorna är inte längre undantagna från den så kallade butiksdöden. Tidigare har centrala butikslägen drabbats av tillväxten av externa köpcentrum. Nu kommer en ny våg av övertäckta skyltfönster.
Dalarna är inte förskonat från denna utveckling.
Vi har under lång tid sett det på mindre dalaorter, där affärer slagit igen på grund av bristande kundunderlag eller att den pensionerade affärsinnehavaren inte funnit någon som velat driva verksamheten vidare.

Papperstäckta skyltfönster
Den här gången börjar de papperstäckta skyltfönstren bli allt vanligare även i städernas affärsstråk.
I vissa fall ersätts butikerna av ännu fler pizzerior, hårsalonger och föreningslokaler, som tidigare huserat på sidogator. Det medför i sin tur tomma lokaler i andra fastigheter i centrum.
Vi får vänja oss vid tanken på ett minskat behov av butiksytor när handelsmönstren förändras.
De flesta upplever att centrumen sakta men säkert dör sotdöden eller i vart fall ger ett tråkigare intryck.
Det behövs inga fler utredningar för att konstatera vad som sker.

Framtidens centrum
Kommuner och fastighetsägare i Dalarna bör snarast sätta sig ner och diskutera hur man på ett klokt sätt kan ta sig an uppdraget att bidra till en utveckling av framtidens centrum.
Den goda nyheten är att allt fler, framför allt ungdomar och äldre, gärna väljer en central lägenhet. Det innebär att lokalytor i vissa fall kan byggas om till bostäder. Kontor som inrymts i tidigare lägenheter kan efter ombyggnad erbjudas utrymmen i tomma butikslokaler.
En systematisk kartläggning av samtliga centrala fastigheter kan visa hur många lokaler som på kort respektive lång sikt kan ombildas till lägenheter.  Inte minst finns ett behov av centrala lägenheter i markplan för äldre personer.
Det innebär en bekväm närhet till service, bland annat kollektivtrafik, bibliotek, apotek och läkarmottagningar, i de fall sådana finns etablerade centralt.
Många äldre bor kvar i villor och måste erbjudas ett attraktivt alternativ för att de ska vilja vara en del av den nödvändiga flyttkedjan.
Det är inte alltid nödvändigt att bygga helt nytt för att tillmötesgå behovet av fler hyreslägenheter.