Öppet seminarium om storregionen Svealand

Redan den 12 september kommer Tankesmedjan Dalarnas Framtid att arrangera sitt första öppna seminarium dit alla är välkomna. Det kommer att handla om

”Storregion Svealand”

– en region med 1,9 miljoner invånare
och 64 kommuner hur påverkas vi i Dalarna?

Detta är ett aktuellt ämne där många instanser kommer att lämna sina remissvar i början av oktober.
På vilket sätt kommer storregionen att påverka oss som bor och verkar i Dalarna?
Den frågeställningen tar vi upp på seminariet.

Medverkande

  • Kent Johansson, en av två utredare.
  • Tiina Ohlson, regionchef Region Dalarna
  • Göran Carlsson, projektledare för regionbildningen Landstinget Dalarna.
  • Johan Håkansson, Professor kulturgeografi Högskolan Dalarna.
  • Landshövding Ylva Thörn, Länsstyrelsen Dalarna.
  • Salka Börjesson Eynon, Tällberg, hotellägare.
  • Marcus Weilund, VD Mockfjärds Fönsterentreprenader AB.

Moderator: Anders Ahlgren.

Dag: Måndag 12 september
Plats: Dalarnas museum i Falun
Tid: Kl 18-20

Öppet möte: Alla är välkomna

Naturligtvis finns tid för förtäring, mingel och personliga möten.