Ny spännande tankesmedja – 25 mars om krishantering

Nästa tankesmedja som är öppen för alla, genomförs kvällen den 25 mars i Falun och kommer att handla om krisberedskap. Hur fungerar vårt samhälle när vi drabbas av stora bränder, långa elavbrott och stormar som ger stora skador.

Några av de medverkande som är klara:

  • Generaldirektör Dan Eliasson, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  • Johan Szymanski, Förbundsdirektör/Räddningschef för Brandkåren Norra Dalarna
  • Bengt Östling, VD för Dala Energi.
  • Representant för Länstyrelsens krisberedskapsenhet
  • Representant för det privata skogsbruket från Mellanskog eller från LRF.

Notera datum redan nu så kommer en mer genomarbetat inbjudan längre fram.