Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå

Som en uppföljning av vår tankesmedjan i september 2016 om storregionfrågan så lyfter vi in Indelningskommittén fortsatta arbeta med att föreslå förändringar i statens myndigheters regionala organisation

Indelningskommittén som i slutet av 2016 föreslog bildande av ”storregioner” (vilket aldrig genomfördes) fick efter det jobbet ett tilläggsuppdrag i juni 2017. Uppdraget var att föreslå en samordnad regional indelning för relevanta myndigheter.

Nu har man lämnat sitt förslag till Regering och kommittén föreslår bland annat en myndighetsgemensam regional indelning för tio statliga myndigheter och att Region blir ny beteckning på landstingen.

Utredningen heter SOU 2018:10 och klickar du här så kommer du till utredningen.