Lyckat seminarium om storregionen

Lyckat och givande!

Kent Johansson, Tiina Ohlson, Göran Carlsson förklarade sina synpunkter på varför storregion Svealand kan vara bra för Dalarna.

Kent Johansson, Tiina Ohlson, Göran Carlsson förklarade sina synpunkter på varför storregion Svealand kan vara bra för Dalarna.

Det var två av flera positiva reaktioner efter det öppna seminarium om storregion Svealand som Tankesmedjan Dalarnas Framtid arrangerade på Dalarnas Museum i Falun.
Seminariet var öppet för allmänheten och nästan 80 personer kom för att få en uppfattning om på vilket sätt storregionen Svealand påverkar oss som bor och verkar i Dalarna?
Kent Johansson, som är en av två utredare, berättade hur de kommit fram till förslaget om sex storregioner.

Salka Börjesson Eynon, Johan Håkansson Landshövding Ylva Thörn, Johan Håkansson och Marcus Weilund hade intressanta inspel i regionfrågan. Anders Ahlgren (skymd) var moderator.

Salka Börjesson Eynon, Johan Håkansson Landshövding Ylva Thörn, Johan Håkansson och Marcus Weilund hade intressanta inspel i regionfrågan. Anders Ahlgren (skymd) var moderator.

Tiina Ohlson, regionchef Region Dalarna och Göran Carlsson, projektledare för regionbildningen Landstinget Dalarna, förklarade varför deras organisationer stödjer regionbildningen. Samtidigt lyfte de fram utmaningarna.
Johan Håkansson, Professor kulturgeograf på Högskolan Dalarna och Salka Börjesson Eynon, hotellägare från Tällberg gav spännande inspel.
Landshövding Ylva Thörn, informerade om Länsstyrelsen Dalarnas roll i framtida storregionen.
Marcus Weilund, VD Mockfjärds Fönsterentreprenader AB betonade vikten att denna utveckling inte får gå ut över Dalarnas som ett bra näringslivslän.
Samtliga var överens om att Dalarna kommer att bestå som ett starkt varumärke, vilket är viktigt bland annat ut turistsynpunkt.

Nästan 80 personer kom till seminariet om storregionen. Flera av dem av negativa eller fundersamma till fördelarna med regiontanken.

Nästan 80 personer kom till seminariet om storregionen. Flera av dem av negativa eller fundersamma till fördelarna med regiontanken.

Samtidigt märktes det tydligt att det fanns många skeptiska och oroliga personer bland åhörarna och de som följde DT:s livesändning. Här är det viktigt att beslutsfattare verkligen gör ett bra informationsarbete bland en befolkning som har svårt att se fördelarna.
Detta seminarium, där Anders Ahlgren, var moderator blev ett bidrag till detta.


Tankesmedjan Dalarnas Framtid har fått en rivstart med detta lyckade seminarium och många positiva reaktioner sedan tankesmedjan offentliggjordes. Nu fortsätter arbetet. Bland annat genom uppföljning av detta seminarium och kommande projekt som presenteras senare i höst.