Kan detta hända 2020? – En nyårshälsning från Smedjan

När vi närmar oss ett årsskifte är vi många som tänker på det år som gått.

Det gör naturligtvis jag också, men jag försöker också ägna en tanke åt vad vi i Dalarna kan förvänta oss av vår närmaste framtid.


För att få fler inspel än mina egna så har jag frågat några personer som är engagerade i samhällets utveckling och också medlemmar i Tankesmedjan Dalarnas Framtid.
Punkterna som ni kan läsa här är en sammanställning av våra gemensamma funderingar. En del är naturligtvis önsketänkande men mycket går att genomföra om viljan och engagemanget finns.

Önskar dig en spännande läsning. Har du fler punkter så är du välkommen att göra inspel på vår Facebook-sida:

Kollektivtrafik

 • Turismen blir en faktor när det gäller utbyggnad av kollektivtrafik
 • Region Dalarna satsar på kollektivtrafik och återtar beslutet om entimmastrafik på Dalabanan sträckan Mora-Borlänge
 • Målsättningen att skapa 1-timmastrafik på hela Dalabanan till Stockholm driver Region Dalarna, Dalabanans Intressenter och SJ tillsammans.
 • Näringslivet gör gemensam sak med politiken och ställer sig bakom kravet på regering och Trafikverk att göra en rejäl satsning på Dalabanan som gör att restiden Mora-Stockholm närmar sig 2:30 och entimmastrafik kommer igång. Trafikverket påverkas och höjer ambitionen att satsa på Dalabanan
 • Regering och Trafikverk medverkar till bra lösning för flygtrafik från Mora som stärker utveckling av jobb och företagande i norra Dalarna

Infrastruktur

 • Äntligen får turismen en stark påverkan vid fördelning av statliga pengar till infrastruktur
 • Vi slipper hastighetsbegränsningar till 80 km i timman utan kommer att se satsningar på bättre vägar istället
 • Bygget av 2+1 väg Borlänge-Djurås startas
 • Inlandsbanan får gehör för sin idé om att återuppbygga sträckan Mora-Kristinehamn och blir ett starkt godsstråket i inlandet.

Idrott

 • Dalarna, Falun och Skidförbundet bestämmer sig för att söka Skid VM
 • 2020 blir året då dalaidrotten kommer tillbaka på extra hög nivå. Länet kommer att ha lag i SHL, fotbollsallsvenskan, elitserien i innebandy, högsta serien i bandy, toppåkare i skidor, världens bästa orienterare.
 • Äntligen skapas ett fruktbart samarbete inom dalaidrotten för att långsiktigt säkerställa nationell toppidrott exempelvis inom fotboll, bandy, ishockey, innebandy och handboll
 • Framgångsrik toppidrott och stora arrangemang stimulerar ungdomsidrotten. Då är det viktigt att kommuner och näringsliv är extra noga med hur dalaidrotten skall stöttas. Detta är särskilt viktigt i ett län med relativt liten befolkning.

Kommunala, regionala och nationella frågor

 • Det politiska spelet upphör och istället fokuseras på sakpolitik i Sveriges Riksdag. Allt för många partier förenklar sin roll genom att säga nej utan att ange en lösning
 • Polisens operation ”Rimfrost” knäcker gängbrottsligheten. Ett tryggare Sverige skapas
 • Stark kommunal samverkan utvecklar Dalarna
 • Region Dalarna märks tydligt när det gäller regional tillväxt
 • Dalarna blir en mönsterregion när det gäller stödet till utvecklingsnedsatta och kommunerna visar ett starkt engagemang
 • En positiv satsning från Region Dalarna och kommunerna minskar den psykiska hälsan bland unga
 • Organiserad brottslighet som inriktar sig mot välfärdssystemen stoppas
 • Känns som att krismedvetenheten och säkerhetstänkandet i många av våra myndigheter måste ökas. Handlar som att.
 • Invånarnas förtroende för våra myndigheter ökar.
 • För de som har flera olika boenden kommer inkomstskatten att fördelas mellan de kommuner där man fysiskt tillbringar sin tid.
 • I Dalarna blir allt fler hus avsedda för permanent boende fritidshus. Tankar om boplikt dyker upp i debatten.
 • Allt fler försvarar demokratin varje dag och lyfter fram alla människors lika rätt och värde

Näringsliv

 • Spendrups, Sveriges största bryggeri, fortsätter bygga ut trots att alla strider kring vattenförsörjningen fortsätter
 • Arbetet med Blötbergsgruvan utvecklas positivt mot återstart om två-tre år.
 • Ett japanskt kluster etableras i Dalarna med Tomokohus i Insjön, Ovako i Smedjebacken, LogMax i Grangärde och Hitachi i Ludvika.
 • Googel tar första spadtaget för serverhallarna i Horndal
 • Genom Setras satsning på träindustrikluster i Långshyttan stimuleras ökat trähusbyggande
 • SSAB Borlänge blir uppmärksammat i hela världen för sitt mål att bli fossilfria. Tillverkningen håller världsklass när det gäller utsläppen men också kvaliten.
 • I Garpenberg inleder Boliden två stora prospekteringsmätningar. Förhoppningsvis hittar de nya malmkroppar.
 • Grådö mejeri kommer att få ny produktion när Arla lägger ned Gefleortens mejeri. Kan bli Dalamjölk med gårdsgaranti.

Turism

 • Vintern 2020-2021 blir det verkliga genombrottet för den nya charterflygplatsen i Sälen. Skistar, Kläppen, Stöten, Idrefjäll, Idre Himmelfjäll, Fjätervålen, Grövelsjön och Grönklitt fortsätter att utvecklas
 • Fortsatt positiv ökning av turismen spås av många samtidigt höjs röster för att inte det som traditionellt byggt Dalarnas varumärke och som lockar så många besökare förstörs.
 • Dalarnas stora evenemang inom kultur och idrott når nya framgångar

Klimat

 • Tydlig global samling kring klimatfrågan börjar ge resultat
 • Produktion av biogas och biodiesel typ HVO100 kommer igång i Dalarna vilket skapar nya jobb och positiv utveckling för klimatet
 • Många av länets dieselfordon gör över till biobaserade drivmedel
 • 2020 blir genombrottsåret för elbilar och Dalarna håller sig väl framme
 • Genom ökad satsning på länets järnvägar ökar det kollektivt resandet och ökade godsmängder med tåg.
 • Ökade landnings- och startavgifter införs för flyg som inte drivs med klimatsmarta fossilfria drivmedel.
 • Siljansringens gas tas tillvara och räcker till att försörja hela SSAB Borlänge och ersätter 1.100 lastbilstransporter från oljeraffinaderier i Lysekil
 • Vindkraft och stora solelparker utvecklas och länets invånare erbjuds att köpa andelar.

Tankesmedjan Dalarnas Framtid önskar er alla ett Gott Nytt År.

Själva skall vi försöka åstadkomma några spännande seminarier och spänstiga krönikor också under 2020.