FRÅN gårdagens öppna seminarium ”Har Dalarna för många kommuner?”

 

Maria Strömqvist S och Peter Helander C – båda ingår i utredningen. Foto Bibbi Westhed

De medverkande fr vänster: Gabriel Ehrling Perers, chefredaktör Avesta Tidning, Annette Riesbeck, ordf Dalarnas kommunförbund, Jan Bohman, KSO Borlänge kommun, Ulrika Liljeberg, KSO Leksand samt utredningens ledamöter Maria Strömqvist, Ludvika och Peter Helander, Mora. Foto Bibbi Westhed

 

”Har Dalarna för många kommuner” var frågeställningen vid Tankesmedjan Dalarnas Framtids öppna seminarium i går kväll. Det handlade om den pågående statliga utredningen ” Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen” eller i dagligt tal ”Kommunutredningen” (Fi2017:02), där riksdagsledamöterna Maria Strömqvist S, Ludvika och Peter Helander C, Mora ingår (bilden ovan). Båda berättade om utredningens arbete och lyfte några av de förslag som utredningen sannolikt presenterar i sin slutrapport i februari 2020 såsom:

– generella statsbidrag till kommunerna
– vad behöver ändras i utjämningssystemet mellan kommunerna
– hur kan man klara kompetensförsörjningen
– avskrivning av studieskulder för bristyrken vid bosättning inom vissa geografiska områden
– ökad statlig närvaro i hela landet
– tillåta försöksverksamhet
– ta bort hinder för frivilliga sammanslagningar av kommuner
– stimulera avtalssamverkan mellan kommuner både när det gäller verksamhet och när det gäller investeringar

Kenneth Westerlund, Dalarnas Tidningar, lyfter fram några spetsiga inlägg och ger samtidigt en bra bild över kvällens diskussioner i sin artikel här.