En ny röst för Dalarna

Hur ser framtiden ut för Dalarna?
Hänger vårt län med i den samhällsutveckling som så tydligt märks i stora delar av övriga Sverige?
Dalarna står inför många utmaningar. Då saknar vi ett forum där samhällsintresserade bjuds in att debattera spännande visioner och intressanta idéer. Helt enkelt få möjligheten att bidra till en positiv framtid för Dalarna.
Därför presenterar vi nu Tankesmedjan Dalarnas Framtid – ett oberoende forum för tankar, debatt och åsikter. Varje person representerar endast sig själv och sina egna ståndpunkter. Tankesmedjan skall också vara fristående ifrån bidragsgivning som kan anses styrande av tankesmedjans åsikter.

Många aktuella viktiga frågor påverkar hur vi ska bo och leva i Dalarna, exempelvis:

 • Regionindelningen
 • Infrastrukturen
 • Bostadsbyggandet
 • Befolkningsutvecklingen
 • Integrationen
 • Sysselsättningen
 • Turismen
 • Landsbygdsutvecklingen
 • Utbudet av s.k eftergymnasiel utbildning som YH och högskoleutbildning.

Dessutom har kulturen, idrotten och våra stora evenemang stor betydelse för länets utveckling

Vi efterlyser ett större engagemang, livligare debatt och fler åsikter. Många upplever att det är svårt att påverka och frågorna är både stora och svåra att sätta sig in i. Allt för ofta upplevs att områden som infrastruktur, boende och befolkningstillväxt ofta går långsammare i Dalarna jämfört med andra delar av övriga landet – trots de spännande möjligheter som finns i länet.
I den nationella debatten har länets representanter ofta svårt att få gehör för viktiga frågor som gynnar Dalarna.

Vi behöver vara tydligare men också lite kaxigare när vi presenterar Dalarnas styrkor. Ingen skall tveka om att vi har Sveriges fjärde största besöksnäring och en stor framgångsrik exportindustri, stora tillgångar i form av skog och energi. Dalarna bidrar på ett tydligt sätt till Sveriges ekonomiska utveckling. Vi har företag, evenemang och handlingskraftiga personer, som varje dag gör saker, som betyder mycket för Dalarna och Sverige. Dessa positiva inslag är viktiga att lyfta fram för att skapa stolthet och inspirera andra. Men också för att motivera varför Dalarna är värd att satsa på. Vi får aldrig låta den givande konstruktiva debatten, åsikterna och förslagen bytts till gnällighet.

Dagens åsikter, synpunkter och idéer om samhällsutvecklingen kommer i huvudsak från de folkvalda i kommuner, landsting och region eller från länets två tidningar.
Det behövs en röst till. En röst från samhällsintresserade medborgare. Engagerade och spännande personer som bor eller på annat sätt har kopplingar till Dalarna och som inte vill engagera sig partipolitiskt. Därför finns nu tankesmedjan Dalarnas Framtid. Låter det spännande, gå då gärna in på www.dalarnasframtid.se.
Tanken är att medlemmar i Tankesmedjan Dalarnas Framtid kommer att lyfta fram viktiga internationella, nationella och regionala frågeställningar ur ett Dalaperspektiv.
Några gånger om året planeras att arrangera seminarier kring viktiga frågor som berör Dalarna.
Vår ambition är att tankesmedjan skall vara ett bidrag till att skapa en bra och positiv utveckling i Dalarna.

Styrelsen för Tankesmedjan Dalarnas Framtid

 • Anders Ahlgren
 • Anders Hansson
 • Göran Lindblå
 • Karin Perers
 • Klas Hedlund
 • Lena Reyier
 • Maria Nyström
 • Stefan Holgersson