DTs krönikör Gustav Ericsson: Hur redo är vi för nästa storbrand

Så här avslutar Gustav Ericsson sin krönika i dagens DT:

”Vad händer vid nästa stora brand, när de franska vattenbombplanen bekämpar egna skogsbränder? I nuläget är det till kommunernas krisledningsnämnder och räddningstjänstförbund som de boende får sätta sitt hopp till. Det är med Sveriges nya förutsättningar både orimligt och ohållbart.

De kommunala räddningstjänstförbunden står inte i dag nämnvärt bättre rustade jämfört med förra året. Och hur skulle de kunna göra det när skogsbrandsberedskapen länge har saknat resurser, utbildning och erfarenhet?

I kväll klockan 18:00 bjuder tankesmedjan Dalarnas Framtid till ettseminarium i högskolebiblioteket i Falun kring samhällets och hushållens krisberedskap.

Det är ett viktigt samtal. Frågan är nämligen inte om, utan när, Dalarna kommer att drabbas av nästa stora skogsbrand.”

Läs hela krönika genom att följa länken nedan:

https://www.dt.se/artikel/ledare-liberal/gustav-ericsson-hur-redo-ar-vi-for-nasta-stora-brand