Debattare i FK inför tankesmedjans aktivitet 22 nov om vindkraft

Bild: Markus Boberg/Arkiv

 

Vindkraft i Sveriges inland – en nödvändighet

Vi har ett enormt elbehov, som uppkommer när det gäller fossilfri produktion inom industrin och bland annat inom det lite upphaussade drivet för elbilar.
Ska vi klara alla våra klimatutmaningar måste vi använda en rad fossilfria alternativ för elproduktion. Vi måste kombinera vindkraft, solkraft, vätgasproduktion och kärnkraft om det hela skall vara möjligt.

Sverige har extremt goda förutsättningar för produktion av vindkraft – både till lands och till sjöss. Men för att detta skall komma oss alla till del måste samhället och staten våga visa mod och inte tillåta att alla möjliga särintressen får för stort utrymme.

Men det förpliktar också!
Det måste erbjudas mer kraftfulla insatser för att skapa förståelse och intresse i lokalsamhället där förutsättningar för utbyggnad är goda. När det gäller konflikten med lokalsamhället kan vi gärna hämta inspiration från våra grannländer.
Enligt dagens praxis i Sverige handlar det om 10 000 kronor per vindverk som tillförs lokalsamhället frivilligt från vindkraftbyggarna. Detta kan jämföras med några exempel från våra grannländer:

* Finska kommunen Kalajoki tar in 234 000 kronor per verk i kommunal fastighetsskatt per år. Kalajoki har 12 000 invånare så det blir ett rejält tillskott till utveckling i bygden.
* Norska kommunen Alfjord med 5000 invånare tar in 50-60 miljoner kronor per år från vindkraften
* I Vefsn i mellersta Norge ersätter Eoulus Vind kommunen med 235 000 kronor/vindkraftverk. I avtalet finns också medfinansiering av mobilmaster, pengar till folkhälsan och krav på att lokala entreprenörer skall användas och att rekrytering skall ske lokalt, mm.

Vi har mycket att lära och ovanstående är bara några exempel.
Om rejält mycket mer av vindkraftetableringarna ger avtryck i lokalsamhället tror jag att acceptansen kommer att mångdubblas. Energiförsörjning är ett nationellt intresse men för att utbyggnaden skall kunna påskyndas och utvecklas krävs en helt annan och motiverande inställning till att lokalsamhället måste se vinsterna! Utan detta når inte Sverige sina klimatmål!

Kjell Grundström
Fristående tänkare och medlem i Tankesmedjan Dalarna