Debatt i tankesmedjan: När får jag sprutan?

Som väntat väckte Tankesmedjan Dalarnas Framtid ”vårtema” stort intresse. Rubriken för kvällen: ”När får jag sprutan? – frågan riktad till en namnkunnig panel med olika bakgrund för sitt deltagande. Inte helt oväntat blev det sjukvården/Region Dalarnas representanter som fick de flesta frågorna.

Roger Larsson, chefsläkare, Karin Stikå Mjöberg, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör och Sofia Jarl, regionråd (c) fick av naturliga skäl många frågor, dels om den tidsperiod som förflutit sedan pandemin bröt ut, dels om sina förutsägelser inför framtiden. Ingen i den namnkunniga och erfarna trion stod svarslös när debattledaren Anders Ahlgren pressade med konkreta frågor om framtiden.

Karin Stikå Mjöberg uttryckte oro för ”den tredje vågen”, samtidigt som situationen vid intensivvården både i Falun och Mora är hårt belastad. Roger Larsson erinrade om vikten av att inte enbart drabbade patienter erbjuds adekvat vård – omtanken om den egna vårdpersonalen är också en avgörande fråga för hur pandemin ska kunna bekämpas effektivt, framhöll han. Han räknade med att alla i Fas 2 skall fått sin första dos under april månad.

 Sofia Jarl delade hans uppfattning och redogjorde dessutom för den samsyn som råder mellan politiskt ansvariga och experterna när det gäller det fortsatta arbetet kring upplägg av vaccinering och planering för extraordinarie åtgärder som kan bli följden av ett utdraget förlopp. Hon berättade också att regionen nu förbereder sig för att kunna ta in extern hjälp för att klara de stora grupper som skall vaccineras från maj och framåt.

Informationsfrågorna – både internt och externt – blev ett livligt diskuterat ämne under kvällen. Anna Gullberg, mångårig skribent i Dalarna, nu verksam i Expressen, tog upp informationsfrågor både ur sjukvårdens och mediernas synvinkel och menade att det båda parter kan få anledning att kritiskt granska vad som gjorts (eller inte gjorts) för att lära inför framtiden.

De båda pensionärsorganisationernas representanter, Göran Tägtström, PRO och Ur Alf Nilsson, SPF, framförde önskemålet om att få vara med och utvärdera informationsfrågor inför framtida utmaningar. Informationen till de äldre kan bli bättre och samhället är vinnare att informationen är korrekt och når dem den är avsedd för, framhöll de båda pensionärs-representanterna.

Kolla gärna videon från gårdagens tankesmedja. Klicka här