Daladagen 2019 kommer att bjuda på en inspirerande dag

Hållbar tillväxt skapar vår framtid

Nu är det dags att anmäla sig till årets Daladag som i år äger rum den 22 oktober 2019 på Magasinet i Falun.
Årets tema är ”Hållbar tillväxt”, vilket är nödvändigt för att hantera de globala utmaningarna. Avgörande är dock att tillväxten grundas på innovativa lösningar med fullt fokus på hållbarhetskraven.

Deltagande i Daladagen är, som vanligt, kostnadsfritt.

I denna länk hittar du program, hur du anmäler dig och mycket annat