Affärsänglar – ett smörjmedel för näringslivsutveckling på landsbygden

Dalarna är ett starkt varumärke och har en gedigen grund att stå på när det gäller företagande och entreprenörskap.
Men det är inte gamla segrar som räknas när vi ställs inför framtidens utmaningar.
Strukturförändringar och ökad automation inom den tunga industrin minskar antalet sysselsatta i den sektorn.

I exempelvis Hedemora kommun har tidigare Vikmanshytte Bruk och Hedemora Verkstäder lagts ner. I Långshyttan pågår avvecklingen av Klosterverken.
Det är svårt att hitta ersättningsjobb i motsvarande omfattning. I bästa fall fylls lokalerna av andra verksamheter, som i det mindre formatet kan vara väl så framgångsrika i sin bransch.
De stora arbetsplatserna ersätts av många små- och medelstora företag.  Det är en trend som vi ser även i vår omvärld.
De nya företagen är värda all uppmuntran i sin strävan att växa.

Många företagare vittnar om att det finns en hel del hinder på framtidsvägen både finansiellt, regel- och marknadsmässigt.
Ett smörjmedel för att underlätta exempelvis en expansion för ett mindre företag är att lokala så kallade affärsänglar engagerar sig i verksamheten. Då får man ökad finansiell styrka och ett bollplank i en erfaren företagsledare i styrelsen.
I Hedemora har en grupp av lokala affärsänglar gått samman och investerat i ett bolag för tillväxt i den södra länsdelen, Hedemora Tillväxtkassa AB.  Bolaget är i uppstartfasen och ser fram emot den första satsningen.

Vi är två av dessa privata investerare.
Tillväxtkassan kan växa i takt med tillgång på intressanta tillväxtföretag och även samarbeta med såväl statliga som privata bolag, som delar vårt intresse att skjuta till kompetens och riskvilligt kapital.
Vi är öppna för många olika typer av sådana samarbeten, som kan innebära en ökad växtkraft i respektive projekt.
Hedemora Tillväxtkassa AB är en långsiktig investering i framtidens företag i Hedemora med omnejd. På sikt ska investeringsportföljen totalt sett ge avkastning. Det förutsätter att vi som delägare gör ett bra jobb och bidrar till en god utveckling för respektive företag.

Vi ser gärna att fler sådana här grupper av lokala affärsänglar, som har ett särskilt intresse för utvecklingen i närområdet, bildas i Dalarna. Det finns säkert plats för minst en tillväxtkassa i varje kommun.
Tillsammans kan det ge en rejäl skjuts framåt för en rad mindre företag, som visat att de har potential men behöver lite extra draghjälp i uppförsbacken.

Framgångsrika företag har behov av att anställa fler kompetenta medarbetare och bidrar också till en positiv utveckling och framtidstro i samhället. En uppåtgående spiral.
Rom byggdes inte på en dag. Men när alla byggstenarna faller på plats sker det något stort.
Kjell Grundström
Göran Lindblå

Göran Lindblå

Göran Lindblå

Kjell Grundström

Kjell Grundström

Lyckat seminarium om storregionen

Lyckat och givande!

Kent Johansson, Tiina Ohlson, Göran Carlsson förklarade sina synpunkter på varför storregion Svealand kan vara bra för Dalarna.

Kent Johansson, Tiina Ohlson, Göran Carlsson förklarade sina synpunkter på varför storregion Svealand kan vara bra för Dalarna.

Det var två av flera positiva reaktioner efter det öppna seminarium om storregion Svealand som Tankesmedjan Dalarnas Framtid arrangerade på Dalarnas Museum i Falun.
Seminariet var öppet för allmänheten och nästan 80 personer kom för att få en uppfattning om på vilket sätt storregionen Svealand påverkar oss som bor och verkar i Dalarna?
Kent Johansson, som är en av två utredare, berättade hur de kommit fram till förslaget om sex storregioner.

Salka Börjesson Eynon, Johan Håkansson Landshövding Ylva Thörn, Johan Håkansson och Marcus Weilund hade intressanta inspel i regionfrågan. Anders Ahlgren (skymd) var moderator.

Salka Börjesson Eynon, Johan Håkansson Landshövding Ylva Thörn, Johan Håkansson och Marcus Weilund hade intressanta inspel i regionfrågan. Anders Ahlgren (skymd) var moderator.

Tiina Ohlson, regionchef Region Dalarna och Göran Carlsson, projektledare för regionbildningen Landstinget Dalarna, förklarade varför deras organisationer stödjer regionbildningen. Samtidigt lyfte de fram utmaningarna.
Johan Håkansson, Professor kulturgeograf på Högskolan Dalarna och Salka Börjesson Eynon, hotellägare från Tällberg gav spännande inspel.
Landshövding Ylva Thörn, informerade om Länsstyrelsen Dalarnas roll i framtida storregionen.
Marcus Weilund, VD Mockfjärds Fönsterentreprenader AB betonade vikten att denna utveckling inte får gå ut över Dalarnas som ett bra näringslivslän.
Samtliga var överens om att Dalarna kommer att bestå som ett starkt varumärke, vilket är viktigt bland annat ut turistsynpunkt.

Nästan 80 personer kom till seminariet om storregionen. Flera av dem av negativa eller fundersamma till fördelarna med regiontanken.

Nästan 80 personer kom till seminariet om storregionen. Flera av dem av negativa eller fundersamma till fördelarna med regiontanken.

Samtidigt märktes det tydligt att det fanns många skeptiska och oroliga personer bland åhörarna och de som följde DT:s livesändning. Här är det viktigt att beslutsfattare verkligen gör ett bra informationsarbete bland en befolkning som har svårt att se fördelarna.
Detta seminarium, där Anders Ahlgren, var moderator blev ett bidrag till detta.


Tankesmedjan Dalarnas Framtid har fått en rivstart med detta lyckade seminarium och många positiva reaktioner sedan tankesmedjan offentliggjordes. Nu fortsätter arbetet. Bland annat genom uppföljning av detta seminarium och kommande projekt som presenteras senare i höst.

Presskonferensen Tankesmedjan Dalarnas Framtid

Så rapporterade media

Det blev stor uppmärksamhet i media när Tankesmedjan Dalarnas Framtid blev offentlig. Presskonferensen blev välbesökt och styrelsen för tankesmedjan fick flera intressanta frågor.

Göran Lindblå

Göran Lindblå

Bland annat gav Göran Lindblå sin syn på vad som är viktigt för Dalarnas Framtid.
Här är länkar som visar hur media rapporterade:

Dalarnas Tidningar
http://www.dt.se/dalarna/bildar-tankesmedja-for-att-paverka-dalarna
och
http://www.dt.se/opinion/ledare/runnberg-dalarnas-nya-tankesmedja-borde-inte-latsas-att-den-ar-neutral

SVT Dalarna
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/de-ska-tanka-for-dalarans-framtid

Radio Dalarna
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6505889

En ny röst för Dalarna

Hur ser framtiden ut för Dalarna?
Hänger vårt län med i den samhällsutveckling som så tydligt märks i stora delar av övriga Sverige?
Dalarna står inför många utmaningar. Då saknar vi ett forum där samhällsintresserade bjuds in att debattera spännande visioner och intressanta idéer. Helt enkelt få möjligheten att bidra till en positiv framtid för Dalarna.
Därför presenterar vi nu Tankesmedjan Dalarnas Framtid – ett oberoende forum för tankar, debatt och åsikter. Varje person representerar endast sig själv och sina egna ståndpunkter. Tankesmedjan skall också vara fristående ifrån bidragsgivning som kan anses styrande av tankesmedjans åsikter.

Många aktuella viktiga frågor påverkar hur vi ska bo och leva i Dalarna, exempelvis:

 • Regionindelningen
 • Infrastrukturen
 • Bostadsbyggandet
 • Befolkningsutvecklingen
 • Integrationen
 • Sysselsättningen
 • Turismen
 • Landsbygdsutvecklingen
 • Utbudet av s.k eftergymnasiel utbildning som YH och högskoleutbildning.

Dessutom har kulturen, idrotten och våra stora evenemang stor betydelse för länets utveckling

Vi efterlyser ett större engagemang, livligare debatt och fler åsikter. Många upplever att det är svårt att påverka och frågorna är både stora och svåra att sätta sig in i. Allt för ofta upplevs att områden som infrastruktur, boende och befolkningstillväxt ofta går långsammare i Dalarna jämfört med andra delar av övriga landet – trots de spännande möjligheter som finns i länet.
I den nationella debatten har länets representanter ofta svårt att få gehör för viktiga frågor som gynnar Dalarna.

Vi behöver vara tydligare men också lite kaxigare när vi presenterar Dalarnas styrkor. Ingen skall tveka om att vi har Sveriges fjärde största besöksnäring och en stor framgångsrik exportindustri, stora tillgångar i form av skog och energi. Dalarna bidrar på ett tydligt sätt till Sveriges ekonomiska utveckling. Vi har företag, evenemang och handlingskraftiga personer, som varje dag gör saker, som betyder mycket för Dalarna och Sverige. Dessa positiva inslag är viktiga att lyfta fram för att skapa stolthet och inspirera andra. Men också för att motivera varför Dalarna är värd att satsa på. Vi får aldrig låta den givande konstruktiva debatten, åsikterna och förslagen bytts till gnällighet.

Dagens åsikter, synpunkter och idéer om samhällsutvecklingen kommer i huvudsak från de folkvalda i kommuner, landsting och region eller från länets två tidningar.
Det behövs en röst till. En röst från samhällsintresserade medborgare. Engagerade och spännande personer som bor eller på annat sätt har kopplingar till Dalarna och som inte vill engagera sig partipolitiskt. Därför finns nu tankesmedjan Dalarnas Framtid. Låter det spännande, gå då gärna in på www.dalarnasframtid.se.
Tanken är att medlemmar i Tankesmedjan Dalarnas Framtid kommer att lyfta fram viktiga internationella, nationella och regionala frågeställningar ur ett Dalaperspektiv.
Några gånger om året planeras att arrangera seminarier kring viktiga frågor som berör Dalarna.
Vår ambition är att tankesmedjan skall vara ett bidrag till att skapa en bra och positiv utveckling i Dalarna.

Styrelsen för Tankesmedjan Dalarnas Framtid

 • Anders Ahlgren
 • Anders Hansson
 • Göran Lindblå
 • Karin Perers
 • Klas Hedlund
 • Lena Reyier
 • Maria Nyström
 • Stefan Holgersson

Öppet seminarium om storregionen Svealand

Redan den 12 september kommer Tankesmedjan Dalarnas Framtid att arrangera sitt första öppna seminarium dit alla är välkomna. Det kommer att handla om

”Storregion Svealand”

– en region med 1,9 miljoner invånare
och 64 kommuner hur påverkas vi i Dalarna?

Detta är ett aktuellt ämne där många instanser kommer att lämna sina remissvar i början av oktober.
På vilket sätt kommer storregionen att påverka oss som bor och verkar i Dalarna?
Den frågeställningen tar vi upp på seminariet.

Medverkande

 • Kent Johansson, en av två utredare.
 • Tiina Ohlson, regionchef Region Dalarna
 • Göran Carlsson, projektledare för regionbildningen Landstinget Dalarna.
 • Johan Håkansson, Professor kulturgeografi Högskolan Dalarna.
 • Landshövding Ylva Thörn, Länsstyrelsen Dalarna.
 • Salka Börjesson Eynon, Tällberg, hotellägare.
 • Marcus Weilund, VD Mockfjärds Fönsterentreprenader AB.

Moderator: Anders Ahlgren.

Dag: Måndag 12 september
Plats: Dalarnas museum i Falun
Tid: Kl 18-20

Öppet möte: Alla är välkomna

Naturligtvis finns tid för förtäring, mingel och personliga möten.

Tankesmedjan har startat

Tankesmedjan Dalarnas Framtid presenterades för allmänheten i augusti 2016.
Det skedde i samband med en presskonferens på Främby udde i Falun
Där gavs information om visionen kring tankesmedjan och på vilket sätt vi kommer att arbeta.
Även ledamöterna i styrelsen och medlemmarna i rådet presenterades.