Är idrotten viktig?

I många verksamheter funderar man över det politiska perspektivet, vem är i regering och vem är i opposition? Visst påverkas idrotten av anslagen från riksdag, regering, region och kommun men det är inte det som är det centrala. Det viktiga är glädjen som finns inom idrotten, lyckan när man åstadkommer något individuellt eller i ett lag. Sammanhållningen och de gemensamma värdena i en förening. För oss är frågor om allas lika värde och rätten att idrotta centrala! Vi som engagerar oss inom idrotten har en stark övertygelse om att ”Idrotten gör Sverige starkare” och att idrotten gör Dalarna starkare!

Mer än 650 000 ideella idrottsledare över hela landet ger sitt bidrag till att göra Sverige till ett bättre och starkare land. Föreningar och ledare skapar en lustfylld och utvecklande verksamhet där alla är välkomna. Landets mer än 20 000 föreningar bedriver en verksamhet som inte bara bidrar till folkhälsa utan också erbjuder en gemenskap som bygger broar över hela landet, från person till person, från norr till söder!

Det finns en mängd utredningar som berättar om det fantastiska ideella arbete som läggs ner runt om i landet, varav idrotten står för en stor del. Att underlätta för de ideella ledarna så att de kan ägna sig åt att leda och utveckla våra barn och ungdomar skapar möjligheter för föreningar att erbjuda en idrott för alla. Vi får aldrig glömma att först och främst sysslar idrottsrörelsen med idrott. Rätt utförd är idrotten rolig, jämlik och välkomnande! Ofta framförs tankar om att Idrotten även ska lösa andra samhällsproblem, allt från inkludering till äldres ohälsa. Det ska vi göra! Men inte genom att bli socialarbetare, kommunalarbetare eller äldre-vårdare, utan genom att fortsätta driva en rätt utförd idrott som är välkomnande och som kan utföras hela livet. Det finns goda exempel på detta allt ifrån golf och ridsport till gymnastik och orientering.

När samhället står inför utmaningar så står även idrotten inför utmaningar!

Idrotten är en viktig del av välfärden, både det fysiska och psykiska välmåendet. Och inte minst vårt sociala liv. Utan idrotten och föreningslivet skulle Sverige och Dalarna vara betydligt fattigare. De 20 000 ledare som ideellt arbetar i Dalarna vecka efter vecka är guld värda. Det vet alla 163 000 medlemmar i de 914 idrottsföreningarna. Det är viktigt att hela tiden påminna alla politikerna om detta nu när det tas beslut om både nedskärningar och framtida budgetar i kommuner och i regionen.

Glöm oss inte, ta oss inte för självklara, uppmuntra oss med saker som underlättar vårt arbete så som tex bidrag och olika former av stöd till en fantastisk verksamhet.

Idrotten har en central roll som ”samhällsbärande” och vi har svårt att tänka oss ett samhälle utan idrott. Ibland framför naiva debattörer någon slags antites, att vi skulle kunna driva länet framåt utan idrotten. Jag tror personligen att de har fel, väldigt fel!

Trots att vi vet svaret så glömmer vi medborgare ibland bort vad som skapas inom det ideella ledarskapet i länets föreningar. Det är i laget, föreningen och kommunen det händer och det görs av ideella ledare, just därför gör Idrotten Dalarna starkare!