25 september tar Landstingsfullmäktige ställning i regionfrågan

Så här skriver Landstinget och Region Dalarna kring bildandet av en gemensam organisation:

”Region Dalarna och Landstinget Dalarna arbetar tillsammans inför bildandet av en regionkommun i Dalarna 2019. Idag har de flesta länen bildat regioner och endast ett fåtal län återstår, däribland Dalarna.”

”Det tidigare förslaget om att dela in Sverige i sex storregioner fick inte tillräckligt starkt stöd bland övriga partier. Det som hände under senhösten 2016 var att regeringen då valde att inte gå vidare med förslaget. Enligt tidigare inriktningsbeslut i Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar man med bildandet av en regionkommun omfattande enbart Dalarna istället.”

”Regionkommun för Dalarna kan som tidigast börja gälla från 1 januari 2019. Landstingsfullmäktige ska då först besluta om att ansöka om regionbildning senast 30 september 2017. En regionkommun bildas inom länets gränser och godkänns av regeringen.”

”Den 25 september tar landstingsfullmäktige ställning till om ansökan ska lämnas till regeringen eller inte. Om ansökan går igenom bildas en regionkommun i Dalarna från den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige kan då genomföras i de allmänna valen 2018.”

I nedanstående länk hittar du kunskapsunderlag, remissvar från kommunerna och annat intressant som berör arbetet med att bilda Regionkommunen Dalarna.

http://www.ltdalarna.se/Om-landstinget/Ovrig-landstingsverksamhet/Regionalt-och-internationellt-arbete/Regionbildning-Dalarna1/